پروتیرلین

Protirelin

کمک به تشخیص اختلال عملکرد محور هیپوتالاموس – هیپوفیز - تیروئید

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی پروتیرلین

Inj : 0.2 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی پروتیرلین

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی پروتیرلین

مطالعات کافی در مورد عوارض مصرف این دارو در بارداری انجام نشده و بی خطر بودنش نیز ثابت نشده است. بنابراین فقط زمانی که نیاز به آن واضح است و پس از سنجیدن منافع و مضرات احتمالی آن می توانید در زمان بارداری این دارو را تجویز کرد. با مصرف پروتیرلین در مادران شیرده مشکلی گزارش نشده است با این حال بزرگی پستان و نشت شیر در زنان شیرده که 3-2 روز نیز طول می کشد پس از تجویز این دارو مشاهده شده است

مکانیزم اثر پروتیرلین

دفع: دفع کلیوی است. مکانیسم اثر: داروی کمک تشخیصی در مورد عملکرد محور هیپوتالاموس – هیپوفیز تیروئید است. این دارو مانند تیروتروپین طبیعی (TRH) موجب تحریک آزادسازی هورمون محرک تیروئید (TSH) از هیپوفیز قدامی می شود. در نتیجه دارو در اندازه گیری افزایش یا کاهش پاسخ TSH در حالات مختلف و همچنین در تایید سرکوب مناسب پاسخ TSH با تجویز هورمون های تیروئیدی به کار می رود. پروتیرلین در برخی بیماران مبتلا به آکرومگالی موجب افزایش غلظت هورمون رشد می شود. به علاوه غلظت سرمی پرولاکتین را نیز افزایش می دهد. نیمه عمر: نیمه عمر دارو حدود 5 دقیقه است.

تداخلات مهم پروتیرلین

در صورتی که بیمار علت کم کاری هیپوفیز تحت درمان نگهدارنده با داروهای آدرنوکورتیکال است، نباید مصرف داروهایش را قطع کند. گلوکوکرتیکوئیدها در دوزاژ فیزیولوژیک، اثر قابل توجهی برروی پاسخ TSH نسب به تجویز هورمون آزادکننده تیروتروپین ندارد اما دوزهای فارماکولوژیک استروئیدها سبب کاهش پاسخ TSH می شوند. آسپیرین در دوزهای درمانی خود (2-3/6g/day) پاسخ TSH نسبت به پروتیرلین را مهار می کند. خوردن آسپرین موجب می شود حداکثر سطح TSH حدود 30% کاهشی پیدا کند. مصرف دراز مدت لوودوپا ممکن است پاسخ TSH را به پروتیرلین مهار کند. هورمون های تیروئیدی از میزان پاسخ TSH نسبت به پروتیرلین می کاهند.

موارد منع مصرف پروتیرلین

در شرایطی که تغییرات ناگهانی فشار خون ممکن است خطرناک باشد نظیر بیماری های عروقی مغزی، نارسایی کرونر، هیپرتانسیون، بیماری های انسدادی عروق و نیز در صورت وجود حساسیت نسبت به پروتیرلین، مصرف این دارو باید با احتیاط فراوان انجام شود.

نکات پزشکی پروتیرلین

به همین حدود 7 روز قبل از انجام آزمون مصرف T3 ( لیوتیرونین ) و حداقل 14 روز قبل از انجام تست، مصرف ترکیبات حاوی T4، باید قطع شود. اما در مواردی که آزمون مذکورجهت ارزیابی تاثیر T4 در سرکوب غده تیروئید در بیماران مبتلا به گواتر منتشر یا ندولر یا به منظور اصلاح دوز هورمون تیروئید در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی اولیه انجام می شود، قطع مصرف هورمون های تیروئیدی لازم نیست.

شرایط نگهداری پروتیرلین

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها