اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
مونته لوکاست

مونته لوکاست

Montelukast

پروفیلاکسی و درمان دراز مدت آسم رینیت آلرژیک فصلی کهیر ایدیوپاتیک مزمن پیش گیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش

شرکت های تامین کننده مونته لوکاست

 • MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
 • دارو پخش - کارخانه
 • آوه سینا
 • ابوریحان
 • تسنیم
 • تهران دارو
 • تولید دارو
 • جالینوس
 • درسا دارو
 • زهراوی
 • سبحان دارو
 • داروسازی سها
 • عبیدی
 • کویل دارو

اشکال دارویی مونته لوکاست

Chewable tab : 5 mg Granule : 4 mg/ sachet Tab : 10 mg

مصرف در دوران حاملگی مونته لوکاست

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر مونته لوکاست

جذب: خوراکی دفع: مدفوع و ادرار مکانیسم اثر: مهار کننده گیرنده CysLT1 است. این گیرنده در مجاری هوایی انسان وجود دارند.

تداخلات مهم مونته لوکاست

فنوباربیتال و ریفامپین متابولیسم کبدی مونته لوکاست را افزایش می دهند و ممکن است از فراهم زیستی دارو بکاهد

موارد منع مصرف مونته لوکاست

ايمني و کارآيي دارو در کودکان زير يکسال به اثبات نرسيده است. قرص جويدني حاوي فنيل آلانين است.

نکات پزشکی مونته لوکاست

در صورت وجود حساسیت مفرط نسبت به دارو، در موارد حاد آسمی یا آسم طولانی و شدید (Status Asthmaticus) منع مصرف دارد.

اشکال دارویی مونته لوکاست

 • ساشه گرانول سینگولیر پدیاتریک 4میلی گرم/ساشه
 • قرص جویدنی سینگولر 5 میلی گرم
 • قرص سینگولیر 10 میلی گرم
 • قرص جویدنی مونته لوکاست دی پی 5 میلی گرم
 • قرص مونته لوکاست-اوه سینا 10 میلی گرم
 • قرص مونتکس 10 میلی گرم
 • قرص جویدنی مونتکس 5 میلی گرم
 • قرص آسمورال 10
 • قرص جویدنی مونته لوکاست تدافارم 5 میلی گرم
 • قرص مونته لوکاست تدافارم 10 میلی گرم
 • قرص مونته لوکاست تی.دی 10 میلی گرم
 • قرص مونته لوکاست جالینوس 10 میلی گرم
 • قرص جویدنی مونته لوکاست درسادارو 5 میلی گرم
 • قرص مونته لوکاست زهراوی 10 میلی گرم
 • قرص جویدنی ملوکاست 5 میلی گرم
 • قرص ملوکاست 10 میلی گرم
 • قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرم
 • قرص مونته لوکاست-عبیدی 10 میلی گرم
 • قرص جویدنی مونته لوکاست-عبیدی 5 میلی گرم
 • SINGULAIR PEDIATRIC Granule 4 mg/Sachet
 • SINGULAIR Tablet 5 mg,Chewable
 • SINGULAIR Tablet 10 mg
 • MONTELUKAST DP 5MG CHEWABLE TAB
 • MONTELUKAST-AVECINA 10MG TAB
 • MONTEX 10MG TAB
 • MONTEX 5MG CHEWABLE TAB
 • ASMORAL 10
 • MONTELUKAST TEDAPHARM 5MG CHEWABLE TAB
 • MONTELUKAST TEDAPHARM 10MG TAB
 • MONTELUKAST T.D 10MG TAB
 • MONTELUKAST JALINOUS 10MG TAB
 • MONTELUKAST DORSADAROU 5MG CHEWABLE TAB
 • MONTELUKAST ZAHRAVI 10MG TAB
 • MELUKAST 5MG CHEWABLE TAB
 • MELUKAST 10MG TAB
 • MONTELUKAST-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
 • MONTELUKAST-ABIDI 10MG TAB
 • MONTELUKAST-ABIDI 5MG CHEWABLE TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد مونته لوکاست به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی