اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

ایندومتاسین

Indomethacin

جذب: گوارشی دفع: ادرار و مدفوع مکانیسم اثر: این دارو با مهار سنتز PG ها و مهار آنزیم فسفودی استراز اعمال اثر می کند نیمه عمر: 4.5 ساعت

اشکال دارویی ایندومتاسین

Cap : 75 mg , 25 mg Tab : 75 mg , 80 mg Supp : 50,100 mg

مصرف در دوران حاملگی ایندومتاسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی ایندومتاسین

در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود

مکانیزم اثر ایندومتاسین

التهابات حاد و مزمن حملات حاد نقرس دیس منوره

تداخلات مهم ایندومتاسین

افزایش خطر خون ریزی ناشی از آسپرین و داروهای ضد انعقاد کمکی در مصرف همزمان با ایندومتاسین، کاهش تاثیر دارو در مصرف همزمان آن با آسپرین و فنوباربیتال، احتمال مسمومیت با مصرف همزمان با پروبنسید

موارد منع مصرف ایندومتاسین

حساسیت به دارو، نوزادان با عفونت کنترل نشده، خون ریزی فعال، بیماران مبتلا به هموروئید، حساسیت به سایر NSAIDها

نکات پزشکی ایندومتاسین

آگاهی از علائم خون ریزی گوارشی ،اختلالات بینایی ،وزوز گوش در این طور مواقع کاهش دوز لازم است. مصرف قرص بعد از غذا و یا همراه غذا ،شیر یا آنتی اسید

شرایط نگهداری ایندومتاسین

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

اشکال دارویی ایندومتاسین

شیاف ایندومتاسین داروپخش 50 میلی گرم

کپسول ایندومتاسین دی پی 25 میلی گرم

قرص آهسته رهش ایندومتاسین آریا 75 میلی گرم

شیاف ایندومتاسین-ا آر

شیاف ایندومتاسین-ا آ 100 میلی گرم

کپسول ایندومتاسین-اکسیر 25 میلی گرم

شیاف ایندومتاسین-6 100 میلی گرم

شیاف ایندوساپ 100 میلی گرم

کپسول ایندومتاسین-جالینوس 25 میلی گرم

شیاف ایندومتاسین-حکیم 100 میلی گرم

شیاف ایندومتاسین-6 50 میلی گرم

کپسول ایندوکیم 25 میلی گرم

کپسول ایندومتاسین لقمان 25 میلی گرم

شیاف ایندیک 50 میلی گرم

شیاف ایندیک 100 میلی گرم

INDOMETHACIN DAROUPAKHSH 50MG SUPP

INDOMETHACIN DP 25MG CAP

INDOMETHACIN ARYA 75MG SR TAB

INDOMETHACIN-AR 50MG SUPP

INDOMETHACIN-AR 100MG SUPP

INDOMETHACIN-EXIR 25MG CAP

INDOMETHACIN-BEHVAZAN 100MG SUPP

INDOSUPP 100MG SUPP

INDOMETHACIN-JALINOUS 25MG CAP

INDOMETHACIN-HAKIM 100MG SUPP

INDOMETHACIN-BEHVAZAN 50MG SUPP

INDOKIM 25MG CAP

INDOMETHACIN LOGHMAN 25MG CAP

INDIC 50MG SUPP

INDIC 100MG SUPP