ایندومتاسین

Indomethacin

جذب: گوارشی دفع: ادرار و مدفوع مکانیسم اثر: این دارو با مهار سنتز PG ها و مهار آنزیم فسفودی استراز اعمال اثر می کند نیمه عمر: 4.5 ساعت

اشکال دارویی ایندومتاسین

Cap : 75 mg , 25 mg Tab : 75 mg , 80 mg Supp : 50,100 mg

مصرف در دوران حاملگی ایندومتاسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی ایندومتاسین

در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود

مکانیزم اثر ایندومتاسین

التهابات حاد و مزمن حملات حاد نقرس دیس منوره

تداخلات مهم ایندومتاسین

افزایش خطر خون ریزی ناشی از آسپرین و داروهای ضد انعقاد کمکی در مصرف همزمان با ایندومتاسین، کاهش تاثیر دارو در مصرف همزمان آن با آسپرین و فنوباربیتال، احتمال مسمومیت با مصرف همزمان با پروبنسید

موارد منع مصرف ایندومتاسین

حساسیت به دارو، نوزادان با عفونت کنترل نشده، خون ریزی فعال، بیماران مبتلا به هموروئید، حساسیت به سایر NSAIDها

نکات پزشکی ایندومتاسین

آگاهی از علائم خون ریزی گوارشی ،اختلالات بینایی ،وزوز گوش در این طور مواقع کاهش دوز لازم است. مصرف قرص بعد از غذا و یا همراه غذا ،شیر یا آنتی اسید

شرایط نگهداری ایندومتاسین

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها