آنتی دیابتیک

Anti-Diabetic

آنتی دیابتیک در درمان زیادی قندخون به کار می رود.

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی آنتی دیابتیک

Powder:100 g

مکانیزم اثر آنتی دیابتیک

مطالعات انجام شده نشان داده است که داکسی نوجری مایسین موجود در برگ توت سیاه در واکنشهای آنزیمی به جای قند مورد مصرف آنزیم ها قرار گرفته و آنها را غیرفعال می کند.همچنین با ایجاد وقفه در عمل آنزیم گلیکوزیداز می تواند از شکسته شدن زنجیره قندها جلوگیری نماید. اثرات پایین آورنده قندخون دانه شنبلیله ممکن است به علت نیکوتینیک اسید،کومارین و تریگونلین موجود در آن باشد.

نکات پزشکی آنتی دیابتیک

از آنجا که شنبلیله موجود در آنتی دیابتیک (به دلیل داشتن فیبرهای موسیلاژی) ممکن است باعث جلوگیری از جذب سایر داروها گردد, لذا توصیه می شود این فرآورده با فاصله زمانی مناسب از سایر داروها مصرف گردد.

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها