اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

کمپلکس غلیظ شده پرترومبین

Prothrombin Complex Concentrate

درمان کمبود فاکتور های انعقادی وابسته به ویتامین K جایگزین فاکتور II و X در بیمارانی با کمبود ارثی یا اکتسابی ( ناشی از بیماری های کبدی )

اشکال دارویی کمپلکس غلیظ شده پرترومبین

Injection . Powder : 500IU

تداخلات مهم کمپلکس غلیظ شده پرترومبین

آمینوکاپروتئیک اسید یا ترانزا میک اسید باعث بالا بردن اثرات ترومبوژنیک کمپلکس می شود

موارد منع مصرف کمپلکس غلیظ شده پرترومبین

از آن جایی که PCC حاوی مقادیر اندکی هپارین می باشد، نباید در موارد ترومبوسیتوپنی، تیپ II ناشی از هپارین تجویز شود. انعقاد داخل رگی منتشر فیزیکی از موارد مطلق منع مصرف PCC می باشد.