پماد ساده چشمی

Simple Eye Ointment

به عنوان نرم کننده چشم در درمان چشم خشک

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی پماد ساده چشمی

Ophth . Oint : Yellow Soft Paraffin 80g+ Wool Fat 10g + Liquid Paraffin Q.S. 100 g

عوارض جانبی پماد ساده چشمی

به جز احتمال حساسیت نسبت به دارو، عارضه دیگری برای آن گزارش نشده است.

مصرف در دوران حاملگی پماد ساده چشمی

A - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در زنان حامله , خطری را برای جنین برای سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است.شواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

تداخلات مهم پماد ساده چشمی

موردی گزارش نشده است.

موارد منع مصرف پماد ساده چشمی

در صورت حساسیت مفرط نسبت به هر یک از اجزای دارو، منع مصرف خواهد داشت.

شرایط نگهداری پماد ساده چشمی

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها