اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

اسپکتینومایسین

Spectinomycin

گونوره ( سوزاک )

اشکال دارویی اسپکتینومایسین

For inj : 2 g

مصرف در دوران حاملگی اسپکتینومایسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی اسپکتینومایسین

اگرچه مصرف مطمئن و بی خطر اسپکتینومایسین در دوران بارداری به اثبات نرسیده است اما مرکز کنترل بیماری ها ( CDC) توصیه می کند . چنانچه خانم بارداری به سوزاک مبتلاست و این خانم به داروهایی از قبیل پنی سیلین ، سفالوسپورین ها یا پربنسید حساسیت دارد ، می توان از اسپکتینومایسین برای درمان وی کمک گرفت. در ارتباط با استفاده از این دارو در دوران شیردهی ، مصرف مطمئن و بی خطر این دارو هنوز به اثبات نرسیده است و تنها زمانی مجاز به مصرف آن در یک مادر شیرده هستیم که منافع ناشی از مصرف این دارو بیشتر از خطرات احتمالی ناشی از آن باشد

مکانیزم اثر اسپکتینومایسین

اسپکتینومایسین با اتصال به زیر واحد 30S ریبوزوم باکتریایی ، موجب مهار سنتز پروتئین می شود. به سرعت از محل تزریق عضلانی جذب می شود . غلظت پلاسمایی حاصل از تزریق یک دوز 2 گرمی اسپکتینومایسین یک ساعت پس از تجویز دارو در حدود 100 میکروگرم در میلی لیتر است . غلظت پلاسمایی دارو تا 8 ساعت در محدود درمانی باقی می ماند . توزیع اسپکتینومایسین در بزاق ناچیز است که ارزش درمانی آن را در گونوره حلقی محدود می کند . اسپکتینومایسین به فرم فعال در ادرار دفع شده و تا 100 درصد یک دوز آن ظرف مدت 48 ساعت از ادرار دفع می شود . نیمه عمر این دارو در حدود 1 ساعت است و در نارسایی کلیوی افزایش می یابد . اسپکتینومایسین به طور نسبی به وسیله دیالیز برداشت می شود

تداخلات مهم اسپکتینومایسین

مصرف هم زمان اسپکتینو مایسین به همراه لیتیوم می تواند منجر به بروز علایم مسمومیت ناشی از لیتیوم شود

موارد منع مصرف اسپکتینومایسین

در صورت وجود سابقه انواع آلرژی ، مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد . بی خطر بودن مصرف اسپکتینومایسین در زمان حاملگی ، شیردهی و شیرخواران و کودکان ثابت نشده است

شرایط نگهداری اسپکتینومایسین

اسپکتینومایسین را بایددر درجه حرارت 15 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری کرد