نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
رتپلاز

رتپلاز

Reteplase

افارکتوس حاد میوکارد

اشکال دارویی رتپلاز

Inj : 10.8 Units (18.8 mg ) / vial

مصرف در دوران حاملگی رتپلاز

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر رتپلاز

رتپلاز یک داروی ترومبولیتیک است. رتپلاز، شکستن پلاسمینوژن و تبدیل آن به پلاسمین را کاتالیز می کند و پلاسمین منجر به فیبرینولیز می شود. به روش داخل وریدی تجویز می شود. با سرعت 250-450ml/min از پلاسما پاک می شود بیشتر در کبد و کلیه متابولیزه می شود نیمه عمر پلاسمایی دارو، 13 تا 15 دقیقه است و نیمه عمر نهایی آن در بیماران MI حدود 6/1 ساعت است

تداخلات مهم رتپلاز

ممکن است هپارین داروهای ضد انعقاد خوراکی، داروهای مهار کننده عملکرد پلاکت ( نظیر آبسیکسیماب، آسپرین و دی پیریدامول ) داروهای آنتاگونیست ویتامین K، خطر خونریزی را افزایش می دهند در مورد مصرف هم زمان آن ها احتیاط کنید.

نکات پزشکی رتپلاز

خونریزی فعال داخلی، استعداد به خونریزی، سابقه CVA، جراحی یا ترومای اخیر داخل جمجمعه ای یا داخل نخاعی ، هیپرتانسیون شدید کنترل نشده ، نوپلاسم داخل جمجمه ای ، مالفورماسیون شریانی – وریدی یا آنوریسم در این موارد تجویز با احتیاط صورت گیرد: بیماران باردار، بیماران 75 ساله و مسنتر ، بیماران دارای سابقه جراحی بزرگ (طی 10 روز اخیر ) ، زایمان مامایی ، بیوپسی از اعضای بدن ، تروما ، سابقه سوراخ کردن عروق غیر قابل فشرده شدن ، بیماری عروق مغز ، خونریزی اخیر گوارشی یا ادراری – تناسلی ، هیپرتانسیون ( فشار خون سیستولیک 180mmHg <یا فشار خون دیاستولیک 110mmHg<) ، احتمال ترومبوز سمت چپ قلب ، اندوکاردیت باکتریال تحت حاد ، پرکاردیت حاد ، نقایص هموستاتیک،رتینوپاتی خونریزیدهنده دیابتی ، ترومبوفلبیت سپتیک و سایر وضعیت هایی که کنترل خونریزی مشکل باشد

سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد رتپلاز به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی