کلرید پتاسیم

Potassium Chloride

پروفیلاکسی و درمان هیپوکالمی

اشکال دارویی کلرید پتاسیم

SR Tab : 500 mg , 600 mg For infu : 100 mEq /50 ml For infu : 20 mEq /10 ml Powder : 20 meq / Sachet

مصرف در دوران حاملگی کلرید پتاسیم

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی کلرید پتاسیم

فرآورده های مکمل پتاسیم به داخل شیر ترشح می شوند. ایمنی مصرف این فرآورده ها در دوران شیردهی اثبات نشده است. بنابراین فقط در شرایطی که منافع شیردهی مادر بر مضرات مصرف آن برای نوزاد ارجحیت دارد، توصیه می شود.

مکانیزم اثر کلرید پتاسیم

جذب: خوراکی، انفوزیون وریدی دفع: دفع دارو 90% از راه کلیه و 10% از راه مدفوع صورت می گیرد مکانیسم اثر: درمان هیپوکالمی به کار می رود هم چنین یک جانشین الکترولیت است. در مایعات خارج سلولی در سدیم کاتیون غالب بوده و مقدار پتاسیم کم است. آنزیم غشایی Na+ aK +Atpase به طور فعال موجب انتقال یا پمپاژ سدیم به خارج و پتاسیم به درون سلول برای حفظ این گرادیان غلظتی است. گرادیان پتاسیم درون سلولی به خارج سلولی برای هدایت پیام های عصبی در بافت های تخصصی نظیر قلب، مغز و عضلات اسکلتی ضروری است. هم چنین برای حفظ عملکرد طبیعی کلیه و تعادل اسید – باز لازم است.

تداخلات مهم کلرید پتاسیم

مصرف هم زمان پتاسیم با آنتی کولینرژیک های که حرکات دستگاه گوارش را کند می کنند، ممکن است احتمال بروز تحریک و زخم دستگاه گوارشی را افزایش دهند. مصرف پتاسیم در بیمارانی که بلوک شدید یا کامل قلبی دارند و داروهای دیژیتالی مصرف می کنند، به خاطر پتانسیل ایجاد آریتمی توصیه نمی شود. مصرف هم زمان داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم مهار کننده های یا نمک های حاوی پتاسیم ممکن است منجر به هیپرکالمی شود.

موارد منع مصرف کلرید پتاسیم

این دارو در بیماران مبتلا به اختلال شدید کلیوی همراه باآنوری، اولیگوری یا ازتمی، در افرادی که بیماری آدیسون آن ها درمان نشده و در افرادی که دهیدراتاسیون حاد، کرامپ های گرمایی، هیپرکالمی، به شکل فلج دوره ای فامیلی و شرایطی که همراه با تحلیل بافت هاست، ممنوعیت مصرف دارد. در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی یا کلیوی با احتیاط مصرف شود.

نکات پزشکی کلرید پتاسیم

از انفوزیون وریدی سریع و تزریق عضلانی خودداری کنید.

شرایط نگهداری کلرید پتاسیم

این دارو در ظروف سر بسته و دردمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها