روپینیرول هیدروکلراید

Ropinrole Hydrochloride

درمان پارکینسون به تنهایی یا به عنوان عارضه ای از داروی لوودوپا

اشکال دارویی روپینیرول هیدروکلراید

F.C Tab : 0.25 mg , 0.5 mg , 1 mg , 5 mg

مصرف در دوران حاملگی روپینیرول هیدروکلراید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم روپینیرول هیدروکلراید

تقلید برخی از تداخلات فارماکولوژیک بروموکریپتین افزایش غلظت های پلاسمایی دارو در مصرف دوزهای بالای استروژن تداخل با داروهای اثر گذارنده بر سیستم آنزیمی سیتوکروم p450ایزوآنزیم CYP1A2 افزایش ریسک خواب الودگی ناگهانی در صورت مصرف هم زمان الکل با داروهای آرام بخش

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها