روپینیرول هیدروکلراید

Ropinrole Hydrochloride

درمان پارکینسون به تنهایی یا به عنوان عارضه ای از داروی لوودوپا

اشکال دارویی روپینیرول هیدروکلراید

F.C Tab : 0.25 mg , 0.5 mg , 1 mg , 5 mg

مصرف در دوران حاملگی روپینیرول هیدروکلراید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم روپینیرول هیدروکلراید

تقلید برخی از تداخلات فارماکولوژیک بروموکریپتین افزایش غلظت های پلاسمایی دارو در مصرف دوزهای بالای استروژن تداخل با داروهای اثر گذارنده بر سیستم آنزیمی سیتوکروم p450ایزوآنزیم CYP1A2 افزایش ریسک خواب الودگی ناگهانی در صورت مصرف هم زمان الکل با داروهای آرام بخش

اشکال دارویی روپینیرول هیدروکلراید

قرص رکوئیپ 1 میلی گرم

قرص رکویییپ 0.25 میلی گرم

قرص روپیرکس 5 میلی گرم

قرص روپیرکس 1 میلی گرم

قرص روپیرکس 0.5 میلی گرم

قرص روپیرکس 0.25 میلی گرم

قرص خط دار روپینول 1 میلی گرم

قرص خط دار روپینول 5 میلی گرم

قرص روپینیرول بهستان تولید 1 میلی گرم

قرص روپینیرول بهستان تولید 0.25 میلی گرم

قرص روپینیرول-عبیدی 1 میلی گرم

قرص روپینیرول-عبیدی 5 میلی گرم

REQUIP Tablet 1 mg

REQUIP Tablet 0.25 mg

ROPIREX 5MG TAB

ROPIREX 1MG TAB

ROPIREX 0.5MG TAB

ROPIREX 0.25MG TAB

ROPINOL 1MG FC TAB

ROPINOL 5MG FC TAB

ROPINIROLE BEHESTAN TOLID 1MG TAB

ROPINIROLE BEHESTAN TOLID 0.25MG TAB

ROPINIROLE-ABIDI 1MG TAB

ROPINIROLE-ABIDI 5MG TAB