اسپیرونولاکتون

Spironolactone

ادم ناشی از CHF ، سیروز کبدی ، سندرم نفروتیک و آسیت ناشی از بدخیمی تشخیص هیپرآلدوسترونیسم اولیه درمان نگهدارنده هیپرالودوسترونیسم اولیه هیپرتانسیون اولیه هیپوکالمی ناشی از داروهای دیورتیک هیپرسوتیسم خانم ها

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی اسپیرونولاکتون

Scored Tab : 25 mg ,100 mg

مصرف در دوران حاملگی اسپیرونولاکتون

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی اسپیرونولاکتون

اسپیرونولاکتون ممکن از جفت عبور کند. کان رنون که متابولیت اسپیرونولاکتون است ، در شیر مادر وارد می شود. طی دوره بارداری و شیردهی تنها در صورت نیاز و با احتیاط تجویز شود.

مکانیزم اثر اسپیرونولاکتون

اسپیرونولاکتون آنتاگونیست رقابتی آلدوسترون است که با اتصال به رسپتورهای آلدوسترون در توبول های دیستال کلیه و مهار آن ها باعث افزایش دفع آب و سدیم و کاهش دفع پتاسیم می شود . اسپیرونولاکتون جذب نسبتا سریعی از دستگاه گوارش دارد. میزان اتصال این دارو به پروتئین های پلاسما در حدود 90 درصد است. اسپیرونولاکتون به مقدار خیلی زیادی متابولیزه می شود 7 آلا – تیومتیل اسپیرولاکتون و کانرنون متابولیت های مهم اسپیرونو لاکتون بوده که هر دو از نظر فارماکولوژیکی فعال هستند ، اما معلوم نیست که چه مقدار از آثار اسپیرونولاکتون مربوط به این متابولیت هاست. اسپیرونولاکتون به شکل متابولیت ، بیشتر در ادرار و تا حدودی نیز از طریق مدفوع دفع میشود. این داروو متبالیت های آن از سد جفتی عبور می کنند . کانرنون به داخل شیر توزیع می شود.

تداخلات مهم اسپیرونولاکتون

در صورت استفاده به همراه مهار کننده ACE ، ایندومتاسین ، سایر مدرهای نگهدارنده پتاسیم و مکمل های پتاسیمی خطر بروز هیپرکالمی تشدید می شود . آسپیرین ممکن است از تاثیر مدی اسپیرونولاکتون بکاهد. اسپیرونولاکتون ممکن است بر تصفیه دیگوکسین تاثیر بگذارد و احتمال بروز مسمومیت با آن را افزایش دهد. اسپیرونولاکتون از تاثیر ضد انعقادی وارفارین می کاهد. اسپیرونولاکتون از تاثیر نوراپی نفرین می کاهد.

موارد منع مصرف اسپیرونولاکتون

برای مبتلایان به آنوری ، نارسایی حاد یا پیشرونده کلیوی یا هیپرکالمی منع مصرف دارد. برای بیمارانی که اختلال آب و الکترولیت ، اختلال عملکرد کلیوی یا بیماری کبدی دارند و همچنین برای خانم های باردار با احتیاط تجویز شود . بی خطر بودن مصرف این دارو طی دوره شیردهی ثابت نشده است. از مصرف هم زمان مکمل های پتاسیمی یا غذاهای حاوی پتاسیم با اسپیرونولاکتون خودداری کنید

شرایط نگهداری اسپیرونولاکتون

در جای خنک تر از 25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود

مجوز ها و تاییدیه ها