تری هگزی فنیدیل

Trihexyphenidyl HCL

پارکینسونیسم علایم اکستراپیرامیدال ناشی از داروها

شرکت های تامین کننده تری هگزی فنیدیل

اشکال دارویی تری هگزی فنیدیل

Tab : 2 mg

مصرف در دوران حاملگی تری هگزی فنیدیل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تری هگزی فنیدیل

به علت ترشح در شیر مادر و ایجاد مسمومیت احتمالی برای کودک منع مصرف دارد.

مکانیزم اثر تری هگزی فنیدیل

مکانیسم اثر: مانند بی پریدین است ( به تک نگار Biperidenمراجعه شود ) تری هگزی فنیدیل دارای اثر مستقیم آنتی اسپامودیک روی عضلات صاف است. در دوزهای پائین موجب سرکوب سیستم اعصاب مرکزی و در دوزهای بالا موجب تحریک مغزی می شود. به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. شروع اثر دارو در راه خوراکی 1 ساعت است. طول مدت اثر آن 12-6 ساعت است

تداخلات مهم تری هگزی فنیدیل

TCA، دیگوکسین، کینیدین، آنتی هیستامین ها، آمانتادین اثر این دارو را افزایش می دهد. مصرف همزمان داروهای آنتی اسید باعث کاهش جذب این دارو می شود.

موارد منع مصرف تری هگزی فنیدیل

انسداد روده، زخم گوارش همراه با تنگی دریچه ها، تنگی پیشابرا، میاستنی گراویس ومگاکولون، آشالازی

شرایط نگهداری تری هگزی فنیدیل

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

اشکال دارویی تری هگزی فنیدیل

قرص تریفن 2 میلی گرم

قرص تری هگزی فنیدیل اس اچ دی 2 میلی گرم

TRIPHEN 2MG TAB

TRIHEXYPHENIDYL SHD 2MG TAB