پتاسیم سیترات

Potassium Citrate

از سیترات پتاسیم به عنوان جایگزین بی کربنات سدیم در درمان اسیدوز متابولیک مزمن ناشی از بیماری های کلیوی استفاده میشود . قلیایی کردن ادرار با کمک سیترات پتاسیم ، سبب تسکین ناراحتی بیمار در عفونت های خفیف ادراری و نیز کاهش ایجاد سنگ های ادراری اوراتی در مراحل اولیه مصرف داروهای یوریکوزاوریک برای درمان نقرس مزمن می شود

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی پتاسیم سیترات

Tab : 10 meq , 5 meq Powder for inj : 10 meg/sachet

موارد منع مصرف پتاسیم سیترات

برای مبتلایان به آلکالوز متابولیک یا تنفسی، هیپوکلسمی یا کمبود اسید کلریدریک معده تجویز نشود. سیترات پتاسیم را برای مبتلایان به نارسایی کلیه، آدرنال و بیماری قلبی با احتیاط تجویز گردد . قلیایی کردن ادرار به وسیله این دارو دفع داروهای اسیدی چون سالسیلات ها و باربیتورات ها را افزایش می دهد و برعکس نیمه عمر داروهای قلیایی چون محرک های سمپاتیک را افزایش دهد . از استفاده سیترات پتاسیم به همراه مهارکننده های ACE یا مدرهای نگهدارنده پتاسیم خودداری شود . املاح سیترات جذب آلومینیوم از دستگاه گوارش را افزایش می دهند

شرایط نگهداری پتاسیم سیترات

در ظروف در بسته نگهداری کنید

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها