فسفسترول

Fosfestrol

درمان سرطان پروستات

اشکال دارویی فسفسترول

Inj : 50 mg/ml , 5 ml Tab : 120 mg

عوارض جانبی فسفسترول

احتباس مایعات و ترومبوز شریانی و وریدی

مصرف در دوران حاملگی فسفسترول

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی فسفسترول

توصیه نمی شود

مکانیزم اثر فسفسترول

جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار و مدفوع

موارد منع مصرف فسفسترول

در صورت وجود سرطان پستان، صرع، میگرن، آسم

نکات پزشکی فسفسترول

بيماران را از نظر هيپرکلسمي کنترل کنيد

شرایط نگهداری فسفسترول

در دماي 15 تا 30 درجه سانتي گراد نگهداري کنيد.