لوتیریون سدیم

Liothyronine Sodium

هیپوتیروئیدی خفیف میکزادم هیپوتیروئیدی مادرزادی (کرتینیسم ) گواتر ساده غیر رسمی آزمون سرکوب T3

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی لوتیریون سدیم

Tab : 25 mcg

مصرف در دوران حاملگی لوتیریون سدیم

A - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در زنان حامله , خطری را برای جنین برای سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است.شواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی لوتیریون سدیم

رجوع به Levothyroxin

مکانیزم اثر لوتیریون سدیم

جذب: گوارشی مکانیسم اثر: اثر دارو مشابه لووتیروکسین است نیمه عمر: 2-1 روز

تداخلات مهم لوتیریون سدیم

رجوع به Levothyroxin

موارد منع مصرف لوتیریون سدیم

رجوع به Levothyroxin

نکات پزشکی لوتیریون سدیم

بهتر است دارو صبح ها قبل از غذا تجویز شود. از قطع خودسرانه دارو خودداری کنید.

شرایط نگهداری لوتیریون سدیم

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها