اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

دزیپرامین

Desipramine

افسردگی، درد مزمن، بیماری بیش فعالی پرخوری عصبی دیس تایمی

شرکت های تامین کننده دزیپرامین

اشکال دارویی دزیپرامین

Tab : 25 mg

مصرف در دوران حاملگی دزیپرامین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی دزیپرامین

نباید مصرف بشود

مکانیزم اثر دزیپرامین

مکانیسم اثر: متابولیت اصلی و فعال ایمی پرامین است.

نکات پزشکی دزیپرامین

دوز نگهدارنده معمولا جهت کاهش آثار آرام بخشی دارو در هنگام خواب تجویز می شود. نبض و فشار خون به خصوص در افراد پیر و کسانی که سابقه ناراحتی قلبی عروقی دارند باید کنترل شود.

شرایط نگهداری دزیپرامین

در دمای اتاق نگهداری شود.

اشکال دارویی دزیپرامین

قرص دسیپرامین-اکسیر 25 میلی گرم

قرص دیسیپرامین پارس دارو 25 میلی گرم

DESIPRAMINE-EXIR 25MG TAB

DESIPRAMINE PARS DAROU 25MG TAB