سیس پلاتین

Cisplatin

درمان تسکین دهنده تومور های متاستاتیک بیضه، تخمدان و سرطان های پیشرفته ریه ومثانه

اشکال دارویی سیس پلاتین

Inj sol : 0.5 mg/ml Powder for inj : 10mg , 50mg

مصرف در دوران حاملگی سیس پلاتین

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

مصرف در دوران شیر دهی سیس پلاتین

مصرف در بارداری و شیردهی غیر مجاز است

مکانیزم اثر سیس پلاتین

دفع: ادرار مکانیسم اثر: حاوی پلاتین است که مشابه عوامل آلکیله کننده است

تداخلات مهم سیس پلاتین

مصرف همزمان آنتی هیستامین ها و فنوتیازین ها باعث ماسکه شدن علائم سمی این دارو روی گوش می شود. مصرف همزمان داروهای مضعف مغز استخوان اثر دارو را افزایش می دهد.

موارد منع مصرف سیس پلاتین

اختلال عملکرد کلیه، سرکوب مغز استخوان، اختلال شنوایی، افرادی که سابقه نقرس یا دفع سنگ کلیه دارند

نکات پزشکی سیس پلاتین

به علت آنجا سیسپلاتین داروی سمی با عوارض جانبی زیاد است از دارویی استفاده می کنیم که تحت نظر پزشک متخصص تجویز شده باشد.

شرایط نگهداری سیس پلاتین

در درجه حرارت 2 الی 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها