فن فلورامین

Fenfluramine

به عنوان ضد اشتها در درمان کوتاه مدت چاقی

اشکال دارویی فن فلورامین

Tab : 20 mg

مصرف در دوران حاملگی فن فلورامین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم فن فلورامین

مصرف همزمان با MAOIsاحتمال بروز پرفشاری خون. فن فلورامین، گوانتیدین، متیل دوپا امکان آثار کاهش دهنده فشار خون را دارد

موارد منع مصرف فن فلورامین

حساسیت به دارو، افسردگی، بیماری قلبی عروقی شدید و سابقه اعتیاد

نکات پزشکی فن فلورامین

پرهیز از قطع ناگهان مصرف دارو