دانترولن

Dantrolene

هيپرترمي بدخيم اسپاستيسيتي مزمن ناشي از اختلالات نورون هاي حرکتي فوقاني (نظير ضايعات طناب نخاعي، سکته مغزي، فلج مغزي يا MS) سندرم نورولپتيک بدخيم

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی دانترولن

Cap : 25 mg Inj :20 mg

مصرف در دوران حاملگی دانترولن

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی دانترولن

غير مجاز است

مکانیزم اثر دانترولن

جذب: گوارشي و وريدي دفع:ادرار و مدفوع مکانيسم اثر: با آزادسازي يون کلسيم از رتيکلوم سارکوپلاسميک تداخل کرده که باعث فعال شدن روند کاتابوليک حاد مرتبط با سندرم هيپرترمي بدخيم مي شود. اين دارو با اثر در عضلات اسکلتي مانع جفت شدن عمل تحريک-انقباض مي شود نيمه عمر: 4 تا 8 ساعت

تداخلات مهم دانترولن

مصرف همزمان با ساير داروهاي CNS احتمال سرکوب سيستم اعصاب مرکزي را تشديد مي کند، مصرف استروژن ها همراه با اين دارو خطر بروز عوارض کبدي را افزايش مي دهد.

موارد منع مصرف دانترولن

هپاتيت، سيروزکبدي، اسپاسم عضلات، اختلالات شديد عملکرد قلبي يا ريوي

شرایط نگهداری دانترولن

در دماي 15 تا 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها