دانترولن

Dantrolene

هیپرترمی بدخیم اسپاستیسیتی مزمن ناشی از اختلالات نورون های حرکتی فوقانی (نظیر ضایعات طناب نخاعی، سکته مغزی، فلج مغزی یا MS) سندرم نورولپتیک بدخیم

اشکال دارویی دانترولن

Cap : 25 mg Inj :20 mg

مصرف در دوران حاملگی دانترولن

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی دانترولن

غیر مجاز است

مکانیزم اثر دانترولن

جذب: گوارشی و وریدی دفع:ادرار و مدفوع مکانیسم اثر: با آزادسازی یون کلسیم از رتیکلوم سارکوپلاسمیک تداخل کرده که باعث فعال شدن روند کاتابولیک حاد مرتبط با سندرم هیپرترمی بدخیم می شود. این دارو با اثر در عضلات اسکلتی مانع جفت شدن عمل تحریک-انقباض می شود نیمه عمر: 4 تا 8 ساعت

تداخلات مهم دانترولن

مصرف همزمان با سایر داروهای CNS احتمال سرکوب سیستم اعصاب مرکزی را تشدید می کند، مصرف استروژن ها همراه با این دارو خطر بروز عوارض کبدی را افزایش می دهد.

موارد منع مصرف دانترولن

هپاتیت، سیروزکبدی، اسپاسم عضلات، اختلالات شدید عملکرد قلبی یا ریوی

شرایط نگهداری دانترولن

در دماي 15 تا 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود.