اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

اکسی توسین

Oxytocin

القا یا تقویت زایمان القای سقط در سقط ناکامل یا در سقط درمانی کنترل خونریزی رحمی پس از زایمان

شرکت های تامین کننده اکسی توسین

اشکال دارویی اکسی توسین

Inj : 5 U/ml , 10 U/ml

مصرف در دوران حاملگی اکسی توسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی اکسی توسین

مورد استفاده برای اکسی توسین طی سه ماهه نخست به استثنای سقط وجود ندارد .مقدار کمی اکسی توسین در شیر مادر وارد می شود . اگر لازم است جهت کنترل خونریزی پس از زایمان از اکسی توسین استفاده شود، لازم است مادر تا روز پس از قطع مصرف اکسی توسین از شیر خود به نوزاد ندهد

مکانیزم اثر اکسی توسین

جذب :عضلانی، وریدی مکانیسم اثر:با افزایش غلظت کلسیم درون سلولی موجب تحریک انقباضات عضلات صاف رحم می شود

تداخلات مهم اکسی توسین

سیکلوپروپان همراه اکسی توسین، هیپوتانسیون و برادی کاردی سینوس ایجاد می کند. استفاده از تیوپنتال بیهوشی ممکن است باعث به تاخیر افتادن زایمان شود. استفاده از محرک های سمپاتیک همراه با اکسی توسین به بروز هیپرتانسیون می انجامد.

موارد منع مصرف اکسی توسین

در مواردی که وضعیت قرار گرفتن سر نوزاد نسبت به لگن مادر در حالت نامناسبی است، در مواردی که وضعیت نوزاد به گونه ای باشد که زایمان بدون تصحیح موقعیت نوزاد ممکن نباشد، هنگامی که دیسترس جنینی وجود دارد و زایمان نزدیک نباشد، هنگامی که نوزاد نارس یا در سایر موارد اورژانس زایمان، منع مصرف دارد. در صورت وجود CPDاستفاده از اکسی توسین ممنوع است. مصرف اکسی توسین برای مبتلایان به توکسی شدید حاملگی، الگوهای هیپرتونیک رحم، حساسیت به دارو، جفت سرراهی کامل یا عروق سرراهی ممنوع است.

نکات پزشکی اکسی توسین

میزان مصرف و برون ده مایعات کنترل شود. تزریق عضلانی توصیه نمی شود

شرایط نگهداری اکسی توسین

در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود

اشکال دارویی اکسی توسین

آمپول لادومیک 5 واحد

آمپول لادومیک 10 واحد

آمپول اکسی تیپ 10 واحد/1 میلی لیتر

آمپول اکسی تیپ 5 واحد/1 میلی لیتر

LADUMIC 5IU AMP

LADUMIC 10IU AMP

OXYTIP 10U/1ML AMP

OXYTIP 5U/1ML AMP