سکرتین

Secretin

بررسی عملکرد برون ریز پانکراس تشخیص سندرم زولینجر الیسون

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سکرتین

For inj : 100 U/10 mL

عوارض جانبی سکرتین

واکنش های حساسیتی و اسهال

شایع ترین: سکرتین

موردی گزارش نشده است.

مهم ترین: سکرتین

موردی گزارش نشده است.

مصرف در دوران حاملگی سکرتین

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

مصرف در دوران شیر دهی سکرتین

بی خطر بودن مصرف سکرتین در بارداری ثابت نشده است . از آن جا که برای انجام آزمون عملکرد پانکراس لازم است در مجرای دئودنال لوله دو مجرایی با راهنمایی فلوروسکوپی در جای خود قرار گیرد ، انجام این آزمون تا بعد از زایمان به تاخیر بیاندازید . با توجه به آن که ترشح سکرتین در شیر مادر مشخص نیست ، در مادران شیرده با احتیاط تجویز کنید

مکانیزم اثر سکرتین

سکرتین از مخاط دوازدهه خوک تهیه می شود . این هورمون در تنظیم عملکرد معدی دخالت دارد

تداخلات مهم سکرتین

موردی ذکر نشده است

موارد منع مصرف سکرتین

به بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد زمانی که حمله فروکش نکرده است . تجویز نکنید . از آن جا که سکرتین خاصیت الرژی زایی خفیف دارد ، در بیمارانی که سابقه حساسیت مفرط ، آلرژی آتوپیک یا آسم دارند قبل از تجویز باید از دوز آزمایشی استفاده کرد . برای این کار سکترین را ورید تزریق کنید . اگرطی یک دقیقه واکنش رخ نداد ، بقیه دارو را تجویز کنید

شرایط نگهداری سکرتین

در فریزر و در دمای -20درجه سانتی گراد نگهداری کنید . در دمای 25 درجه سانتی گراد یا کمتر می توان تا 3هفته دارو نگهداشت

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها