نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
یورسودزوکسی کولیک اسید

یورسودزوکسی کولیک اسید

Ursodeoxycholic Acid

حل کردن سنگ های صفراوی رادیولوسنت پیشگیری از تشکیل سنگ های صفراوی در افراد چاقی که وزن خود را به سرعت کاهش می دهند

شرکت های تامین کننده یورسودزوکسی کولیک اسید

 • دارو پخش - کارخانه
 • اسوه
 • اکسیر
 • عبیدی
 • کیش مدیفارم

اشکال دارویی یورسودزوکسی کولیک اسید

Tab / cap : 250 mg

مصرف در دوران حاملگی یورسودزوکسی کولیک اسید

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر یورسودزوکسی کولیک اسید

مکانیسم اثر: UDCA پس از مصرف خوراکی در صفرا تجمع می یابد و سبب کاهش اشباع کلسترول در صفرا می شود. این عمل از طریق مهار سنتز و ترشح کبدی کلسترول و نیز مهار جذب روده کلسترول صورت می گیرد. کاهش درصد اشباع کلسترول موجب می شود تا به تدریج کلسترول موجود در سنگ صفراوی حل شود و سنگ از بین برود. علاوه بر این UDCA جریان صفرا نیز افزایش می دهد و به نظر می رسد در افراد مبتلا به بیماری کلستاتیک مزمن کبدی، UDCA از خاصیت دترژانت اسیدهای صفراوی می کاهد و بدین ترتیب سمیت کبدی آن ها را کاهش می دهد. همچنین در بیماری های مزمن کبدی که در آن ها غلظت اسیدهای صفراوی افزایش می یابد، مصرف UDCA سبب حفاظت سلول کبدی در مقابل اثر توکسیک اسیدهای صفراوی می شود. حدود 90% دارو از طریق روده باریک جذب می شود. میزان اتصال پروتئینی دارو بالاست. UDCA در کبد متابولیزه می شود و به کنژوگه های گلیسین و تورین تبدیل می شود. سپس در چرخه انتروهپاتیک وارد می شود 3-1 ساعت پس از مصرف حداکثر غلظت پلاسمایی دارو حاصل می شود. دارو بیشتر ازراه مدفوع و به میزان کمی از طریق ادرار دفع می شود کلستیپول نیز جذب گوارشی را کاهش می دهد

تداخلات مهم یورسودزوکسی کولیک اسید

تداخلات مهم:این دارو را نباید با داروهایی نظیر هورمون های استروژنی (OCP) و کلوفیبرات و پروژستین ها که کلسترول صفرا افزایش می دهند استفاده کرد. باید از تجویز هم زمان با داروهایی که به اسید های صفراوی متصل می شوند شامل آنتی اسید ها، شارکولکلستیرامین اجتناب کرد.

نکات پزشکی یورسودزوکسی کولیک اسید

اورسودیول سنگ های کلسترولی کلسیفیه، سنگ های حاجب یا سنگ های پیگمانی و صفراوی رادیولوسنت را حل نمی کند، بنابراین مصرف آن در این موارد اندیکاسیون ندارد. در صورت وجود دلایل قطعی برای انجام کوله سیستکتومی نظیر کلیه سیستیت حاد غیر قابل بهبود، کانژیت، انسداد صفراوی، پانکراتیت ناشی از سنگ صفرا یا فیستول صفراوی، گوارشی مصرف این دارو ممنوع است. حساسیت به اسید های صفراوی وبیماری مزمن کبدی نیز از موارد مصرف هستند. مفید و بی خطر بودن در کودکان ثابت نشده است

اشکال دارویی یورسودزوکسی کولیک اسید

 • کپسول اورسودزوکسی کولیک اسید دی.پی 250 میلی گرم
 • کپسول اورسوکولاسید 250 میلی گرم
 • قرص اورسودکس 250 میلی گرم
 • قرص اورسودزوکسی کولیک اسید-عبیدی 250 میلی گرم
 • قرص اورسودزوکسی کولیک اسید-عبیدی 300 میلی گرم
 • کپسول اورسودزوکسی کولیک اسید مدیفارم 300 میلی گرم
 • کپسول اورسودزوکسی کولیک اسید مدیفارم 250 میلی گرم
 • URSODEOXYCHOLIC ACID D.P 250MG CAP
 • URSOCOLACID 250MG CAP
 • URSODEX 250MG CAP
 • URSODEOXYCHOLIC ACID-ABIDI 250MG TAB
 • URSODEOXYCHOLIC ACID-ABIDI 300MG TAB
 • URSODEOXYCHOLIC ACID MEDIPHARM 300MG CAP
 • URSODEOXYCHOLIC ACID MEDIPHARM 250MG CAP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد یورسودزوکسی کولیک اسید به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی