دونپزیل

Donepezil

بیماری آلزایمر، درمان دمانس خفیف تا مبه وسیله در مبتلایان به آلزایمر زوال عقلی در سالمندان

اشکال دارویی دونپزیل

Tab : 5 ,10 mg

مصرف در دوران حاملگی دونپزیل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی دونپزیل

تنها در صورت لزوم و با احتیاط مصرف شود

مکانیزم اثر دونپزیل

جذب: گوارشی دفع: ادرار و مدفوع مکانیسم اثر: به عنوان مهار کننده اختصاصی و قابل برگشت استیل کولین استراز عمل می کند نیمه عمر: 70 ساعت

تداخلات مهم دونپزیل

دونپزیل به دلیل افزایش فعالیت کولینرژیکی می تواند سبب افزایش ترشح اسید معده شود بنابراین با مصرف همزمان NSAID سبب خونریزی گوارشی می شود. مصرف همزمان دونپزیل با کاربامازپین، دگزامتازون، فنوباربیتال، فنی توئین و ریفانپین احتمال افزایش سرعت حذف دونپزیل وجود دارد. مصرف همزمان با داروهای القا کننده CYP2D6 و CYP3A4 می تواند میزان دفع این دارو را افزایش دهد.

موارد منع مصرف دونپزیل

حساس به دارو، بیماران پس از جراحی مثانه یا جراحی دستگاه گوارش، پارکینسون، صرع، زخم گوارش

نکات پزشکی دونپزیل

به دلیل افزایش ترشح اسید معده بر اثر این دارو توصیه می شود که بیماران در معرض خطر برای زخم های گوارشی از نظر علائم خون ریزی فعال پایش شوند.

شرایط نگهداری دونپزیل

در دمای 15 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

اشکال دارویی دونپزیل

قرص یاسنال 10 میلی گرم

قرص یاسنال 5 میلی گرم

قرص آریسپت 10 میلی گرم

قرص آریسپت 5 میلی گرم

قرص رمودون 10 میلی گرم

قرص دونپزیل جالینوس 5 میلی گرم

قرص دونپزیل جالینوس 10 میلی گرم

قرص آلزاکیم 5 میلی گرم

قرص دونپت 5 میلی گرم

قرص دونپت 10 میلی گرم

قرص دونپزیل سوب 10 میلی گرم

قرص دانپزیل سب 5 میلی گرم

قرص دونپزیل-سها چهارباغ 5 میلی گرم

قرص دونپزیل-سها چهارباغ 10 میلی گرم

قرص دونپزیل لقمان 10 میلی گرم

قرص دونپزیل لقمان 5 میلی گرم

YASNAL Tablet 10 mg

YASNAL Tablet 5 mg

ARICEPT ‏‏Tablet 10 mg

ARICEPT ‏‏Tablet 5 mg

REMODON 10MG TAB

DONEPEZIL JALINOUS 5MG TAB

DONEPEZIL JALINOUS 10MG TAB

ALZAKIM 5MG TAB

DONEPT 5MG TAB

DONEPT 10MG TAB

DONEPEZIL SOB 10MG TAB

DONEPEZIL SOB 5MG TAB

DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 5MG TAB

DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 10MG TAB

DONEPEZIL LOGHMAN 10MG TAB

DONEPEZIL LOGHMAN 5MG TAB