لامی وودین

Lamivudine

عفونت HIV هپاتیت B مزمن

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی لامی وودین

Tab : 100 mg , 150 mg Oral sol :10 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی لامی وودین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی لامی وودین

در دوران بارداری با احتیاط مصرف شود. در دوران شیردهی مادر باید از دادن شیر خودداری کند

مکانیزم اثر لامی وودین

با ورود به داخل سلول ویروس باعث مهار فعالیت آنزیم ترانس کریپتاز معکوس ویروس می شود جذب: گوارشی دفع: ادرار

تداخلات مهم لامی وودین

مصرف همزمان لامی وودین و زیدوودین سبب افزایش حداکثر غلظت پلاسمایی زیدوودین می شود. مصرف هم زمان کوتریموکسازول و لامی وودین سبب افزایش AUC لامی وودین و کاهش کلیرانس کلیوی آن می شود

موارد منع مصرف لامی وودین

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط نسبت به لامی وودین، مصرف آن ممنوع است. در افرادی که مبتلا به پانکراتیت هستند یا سابقه ابتلای به آن را دارند باید با احتیاط بسیار زیادتجویز شود. در صورت مشاهده هر گونه اختلال آزمایشگاهی مبنی بر پانکراتیت، دارو باید به سرعت قطع شود.

شرایط نگهداری لامی وودین

در دمای 2 تا 30 درجه سانتی گراد و در پوشش کاملا بسته نگهداری شود.

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها