نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
لوزارتان

لوزارتان

Losartan Potassium

درمان فشار خون بالا نفروپاتی در دیابت نوع 2 کاهش خطر CVA در بیماران مبتلا به ازدیاد فشار خون و هیپرتروفی بطن چپ

شرکت های تامین کننده لوزارتان

 • دارو پخش - کارخانه
 • البرز دارو
 • ایران هورمون
 • داروسازی پور سینا
 • تهران دارو
 • رازک
 • عبیدی
 • فارماشیمی
 • لقمان
 • مداوا
 • کیمیدارو

اشکال دارویی لوزارتان

Tab : 25 mg , 50 mg

مصرف در دوران حاملگی لوزارتان

C(سه ماه اول) وD(سه ماهه دوم وسوم)

مکانیزم اثر لوزارتان

جذب: خوراکی دفع: کلیوی و صفراوی مکانیسم اثر: لوزارتان تمایل زیادی به گیرنده AT1 دارد. لوزارتان آثار تنگ کنندگی عروق و ترشح آلدسترون ناشی از آنژیوتانسین II را مهار می کند. نیمه عمر: 2 ساعت

تداخلات مهم لوزارتان

سایمتیدین ممکن است جذب لوزارتان را افزایش دهد. فنوباربیتال ممکن است باعث کاهش غلظت سرمی لوزارتان شود

موارد منع مصرف لوزارتان

با دوز اوليه پايين مصرف دارو را آغاز کنيد.

نکات پزشکی لوزارتان

در صورت وجود حساسیت به منع مصرف دارد.بهتر است طی دوره بارداری و شیر دهی تجویز نشود. در بیمارانی که عملکرد کلیوی آن ها وابسته به حضور فعال سیستم رنین – آنژیوتانسین استاستفاده از مهار کننده های ACEیا آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین با نارسایی حاد کلیوی یا حتی مرگ همراه بوده است . با این حال جز در صورت کاهش حجم مایعات بدن،در سایر موارد نارسایی کلیوی نایزی به کاهش لوزارتان نیست. در موارد تنگی یک طرفه یا دو طرفه شریان کلیوی با مصرف مهار کننده های ACE، کراتینین با BUNخون زیاد شده است. در صورت اختلال در عملکرد کبدی با احتیاط مصرف شوند.

اشکال دارویی لوزارتان

 • قرص لوزاتن 25 میلی گرم
 • قرص لوزاتن 50 میلی گرم
 • قرص لوزن 25 میلی گرم
 • قرص لوتنسین 25 میلی گرم
 • قرص لوتنسین 50 میلی گرم
 • قرص پوزارکس 25 میلی گرم
 • قرص پوزارکس 50 میلی گرم
 • قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم
 • قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرم
 • قرص لوزار 25 میلی گرم
 • قرص لوزار 50 میلی گرم
 • قرص خط دار لوستار 25 میلی گرم
 • قرص لوستار 50 میلی گرم
 • قرص لوزارتان فارماشیمی
 • قرص لوزارتان لقمان 25 میلی گرم
 • قرص لوزامد 50 میلی گرم
 • قرص لوزامد 25 میلی گرم
 • قرص لوزارتان کیمیدارو 25 میلی گرم
 • LOZATEN 25 TAB
 • LOZATEN 50MG TAB
 • LOZEN 25MG TAB
 • LOTENSIN 25MG TAB
 • LOTENSIN 50MG TAB
 • POZZAREX 25MG TAB
 • POZZAREX 50MG TAB
 • LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TAB
 • LOSARTAN-TEDAPHARM 50MG TAB
 • LOZAR 25MG TAB
 • LOZAR 50MG TAB
 • LOSTAR 25MG FC TAB
 • LOSTAR 50MG FC TAB
 • LOSARTAN PHARMACHEMIE 25MG TAB
 • LOSARTAN LOGHMAN 25MG TAB
 • LOZAMOD 50MG TAB
 • LOZAMOD 25MG TAB
 • LOSARTAN CHEMIDAROU 25MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد لوزارتان به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی