لوزارتان

Losartan Potassium

درمان فشار خون بالا نفروپاتی در دیابت نوع 2 کاهش خطر CVA در بیماران مبتلا به ازدیاد فشار خون و هیپرتروفی بطن چپ

اشکال دارویی لوزارتان

Tab : 25 mg , 50 mg

مصرف در دوران حاملگی لوزارتان

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی لوزارتان

استفاده از داروهایی که مستقیما بر سیستم رنین –آنژیوتانسین در سه ماه دوم و سوم بارداری تاثیر می گذارند، باعث آسیب به جنین یا نوزاد خواهند شد. گرچه این مشکلات در صورت مصرف دارو در 3 ماهه نخست بارداری، مشاهده نشده است، بهتر است به محض اطلاع از بارداری مصرف لوزارتان را قطع کنید. مشخص نشده است آیا لوزارتان در شیر مادر ترشح می شود یا خیر اما به علت عوارض جانبی احتمالی آن بهتر است تنها در صورت نیاز و با احتیاط فراوان به مادران شیر ده تجویز شود و یا شیر دهی قطع شود

مکانیزم اثر لوزارتان

جذب: خوراکی دفع: کلیوی و صفراوی مکانیسم اثر: لوزارتان تمایل زیادی به گیرنده AT1 دارد. لوزارتان آثار تنگ کنندگی عروق و ترشح آلدسترون ناشی از آنژیوتانسین II را مهار می کند. نیمه عمر: 2 ساعت

تداخلات مهم لوزارتان

سایمتیدین ممکن است جذب لوزارتان را افزایش دهد. فنوباربیتال ممکن است باعث کاهش غلظت سرمی لوزارتان شود

موارد منع مصرف لوزارتان

در صورت وجود حساسیت به منع مصرف دارد.بهتر است طی دوره بارداری و شیر دهی تجویز نشود. در بیمارانی که عملکرد کلیوی آن ها وابسته به حضور فعال سیستم رنین – آنژیوتانسین استاستفاده از مهار کننده های ACEیا آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین با نارسایی حاد کلیوی یا حتی مرگ همراه بوده است . با این حال جز در صورت کاهش حجم مایعات بدن،در سایر موارد نارسایی کلیوی نایزی به کاهش لوزارتان نیست. در موارد تنگی یک طرفه یا دو طرفه شریان کلیوی با مصرف مهار کننده های ACE، کراتینین با BUNخون زیاد شده است. در صورت اختلال در عملکرد کبدی با احتیاط مصرف شوند.

نکات پزشکی لوزارتان

با دوز اوليه پايين مصرف دارو را آغاز کنيد.

شرایط نگهداری لوزارتان

در دماي 15 الي 30 درجه و ظروف در بسته و دور از نور نگهداري شود

اشکال دارویی لوزارتان

قرص لوزاتن 25 میلی گرم

قرص لوزاتن 50 میلی گرم

قرص لوزن 25 میلی گرم

قرص لوتنسین 25 میلی گرم

قرص لوتنسین 50 میلی گرم

قرص پوزارکس 25 میلی گرم

قرص پوزارکس 50 میلی گرم

قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم

قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرم

قرص لوزار 25 میلی گرم

قرص لوزار 50 میلی گرم

قرص خط دار لوستار 25 میلی گرم

قرص لوستار 50 میلی گرم

قرص لوزارتان فارماشیمی

قرص لوزارتان لقمان 25 میلی گرم

قرص لوزامد 50 میلی گرم

قرص لوزامد 25 میلی گرم

قرص لوزارتان کیمیدارو 25 میلی گرم

LOZATEN 25 TAB

LOZATEN 50MG TAB

LOZEN 25MG TAB

LOTENSIN 25MG TAB

LOTENSIN 50MG TAB

POZZAREX 25MG TAB

POZZAREX 50MG TAB

LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TAB

LOSARTAN-TEDAPHARM 50MG TAB

LOZAR 25MG TAB

LOZAR 50MG TAB

LOSTAR 25MG FC TAB

LOSTAR 50MG FC TAB

LOSARTAN PHARMACHEMIE 25MG TAB

LOSARTAN LOGHMAN 25MG TAB

LOZAMOD 50MG TAB

LOZAMOD 25MG TAB

LOSARTAN CHEMIDAROU 25MG TAB