سولفات روی

Zinc Sulfate

RDA کمبود روی، داروی کمکی در التیام زخم‌ها، آکنه، گرانولوماتای گوش (ear granulomata)، آرتریت روماتوئید، کاهش احساس چشایی، آنوسمی، درمان با ویتامین A و آکرودرماتیت آنتروپاتیکا تجویز به عنوان مکمل غذایی

اشکال دارویی سولفات روی

Cap: 200 mg Syrup: 5mg/5ml, 10mg/5ml

مکانیزم اثر سولفات روی

روی به عنوان کوفاکتور برای بیش از 70 آنزیم مختلف عمل می‌کند. روی التیام زخم، میزان رشد طبیعی و هیدراسیون طبیعی پوست را تسهیل کرده به حفظ احساس چشایی و بویایی کمک می‌کند. رشد طبیعی و ترمیم بافتی به مقدار کافی روی نیاز دارد. راه عمده دفع روی ترشح به داخل دوازدهه و ژژونوم است. مقدار کمی از این ماده از راه ادرار و عرق دفع می‌شود.

تداخلات مهم سولفات روی

روی جذب تتراسیکلین‌ها را کاهش می‌دهد.

موارد منع مصرف سولفات روی

سولفات روی با نمک های باریم، کلسیم و سرب سولفات های نامحلول تشکیل می دهد و با نقره و جیوه، نمک های کم محلول می سازد. سولفات روی باعث آب گیری از سوسپانسیون های متیل سلولز می شود و با کربنات ها، هیدروکسید های قلیایی و بوراکس ناسازگار است ممکن است باعث رسوب آکاسیا، پروتئین ها و تانن ها نیز بشود.

نکات پزشکی سولفات روی

دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنید. از مصرف روی با فرآورده‌های شیر خودداری نمایید، زیرا جذب روی را کاهش می‌دهد. در صورت بروز تحریکات گوارشی، این دارو را با غذا مصرف کنید. از مصرف غذاهای حاوی مقادیر زیاد کلسیم، فسفر، یا فیتات همراه با این دارو خودداری کنید.

شرایط نگهداری سولفات روی

در ظروف غیر فلزی و دربسته و در دمای اطاق نگهداری شود.