اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
کارنیتین

کارنیتین

Carnitine

کمبود اولیه و ثانویه کارنیتین

شرکت های تامین کننده کارنیتین

 • NEFROCARNIT [ آلمان ]
 • آوه سینا
 • البرز دارو
 • داروسازی پور سینا
 • تولید دارو
 • شهر دارو
 • مینو
 • بهبد دارو

اشکال دارویی کارنیتین

Tab : 250 mg Oral Sol.or Syrup : 1g/10ml

مصرف در دوران حاملگی کارنیتین

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

تداخلات مهم کارنیتین

تداخل مهم شناخته نشده

نکات پزشکی کارنیتین

فاقد منع مصرف شناخته شده

اشکال دارویی کارنیتین

 • آمپول مدیسه 200 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
 • قرص ال-کارنیتین اوه سینا 250 میلی گرم
 • محلول خوراکی ال-کارنیت 1گرم/10 میلی لیتر 120 میلی لیتر
 • قرص کارنیتین پورسینا 250 میلی گرم
 • قرص ال-کارنیتین تولیددارو 250 میلی گرم
 • شربت کارنیتین شهردارو 1گرم/10 میلی لیتر 60 میلی لیتر
 • قرص ال-کارنیتین شهردارو 250 میلی گرم
 • قرص ال-کارنی تین مینو 250 میلی گرم
 • شربت ال نیتین 500 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
 • MEDICE Injection 200 mg/ml,5 ml
 • L-CARNITINE AVICENNA 250MG TAB
 • L-CARNITE 1G/10ML 120ML ORAL SOL
 • CARNITINE PURSINA 250MG TAB
 • L-CARNITINE TOLIDDAROU 250MG TAB
 • CARNITINE SHAHRDAROU 1G/10ML 60ML SYRUP
 • L-CARNITINE SHAHRDAROU 250MG TAB
 • L-CARNITINE MINOO 250MG TAB
 • ELNITINE 500MG/5ML 120ML SYRUP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد کارنیتین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی