اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
لاموتری ژین

لاموتری ژین

Lamotrigine

صرع فوکال همراه یا بدون صرع ژنرالیزه ثانویه به آن و صرع ژنرالیزه
شرکت های تامین کننده لاموتری ژین
 • باختر بیوشیمی
 • روز دارو
 • سبحان دارو
اشکال دارویی لاموتری ژین
Scored Tab : 25 , 50 ,100 mg Oral sol : 10 mg/ml
مصرف در دوران حاملگی لاموتری ژین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر لاموتری ژین

جذب: گوارش دفع: ادرار با اثر بر کانال های سدیم سبب مهار آزادسازی نوروترانسمیترهای تحریکی گلوتامات و آسپارتات می شود نیمه عمر: 24 ساعت

تداخلات مهم لاموتری ژین

کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی تویین و پریمیدون می توانند سبب کاهش سطح پایدار لاموتریژین شوند. کوتریموکسازول و مهار کننده های فولات (متوترکسات) در مصرف هم زمان با لاموتریژین از تاثیر بیشتری بر خوردار خواهند بود.

نکات پزشکی لاموتری ژین

در صورت وجود حساسیت مفرط به دارو یا اجزای آن نباید تجویز کرد. در بیماران دچار نقص کبدی منع مصرف دارد. از لاموتری ژین به عنوان اولین دارو یا به تنهایی برای درمان ضد صرع استفاده نکنید.

اشکال دارویی لاموتری ژین
 • قرص لاموبایوژین 100 میلی گرم
 • قرص لاموبیوژین 25 میلی گرم
 • قرص لاموبایوژین 50 میلی گرم
 • قرص لاموتریژین روز 50 میلی گرم
 • قرص لاموتریژین روزدارو 25 میلی گرم
 • قرص لاموتریژن روزدارو 100 میلی گرم
 • قرص لاموژین 100 میلی گرم
 • قرص لاموژین 25 میلی گرم
 • قرص لاموژین 50 میلی گرم
 • LAMOBIOGINE 100MG TAB
 • LAMOBIOGINE 25MG TAB
 • LAMOBIOGINE 50MG TAB
 • LAMOTRIGINE RUZ 50MG TAB
 • LAMOTRIGINE RUZDAROU 25MG TAB
 • LAMOTRIGINE RUZDAROU 100MG TAB
 • LAMOGIN 100MG TAB
 • LAMOGIN 25MG TAB
 • LAMOGIN 50MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد لاموتری ژین به دنبال چه چیزی هستید؟؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی