اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

تریامسینولون ان –ان

Triamcinolone NN

کاندیدیاز پوستی، التهاب پوست همراه باعونت کاندیدایی و باکتریایی

شرکت های تامین کننده تریامسینولون ان –ان

اشکال دارویی تریامسینولون ان –ان

Topoint :(triamcinolone 1mg+neomycin 2.5mg+nystatin 100/000U) /g Creame : (triamicinolone 1mg+neomycin 2.5mg+nystatin 100/000U) / g

عوارض جانبی تریامسینولون ان –ان

واکنش های حساستی (بثورات جلدی، خارش وگاهی تب یا آنافیلاکسی ) به مصرف نئومایسین گزارش شده است که در صورت استفاده هم زمان با یک استروئید مشاهده نمی شوند. جذب سیستمیک دارو از پوست ممکن است عوارض زیر را نیز ایجاد کند؛ سمیت گوشی برگشت ناپذیر، سمیت کلیوی برگشت پذیر و سرکوب تنفسی

مصرف در دوران حاملگی تریامسینولون ان –ان

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر تریامسینولون ان –ان

در این ترکیب علاوه بر تریامسینولون، نیستاتین که خاصیت ضد قارچی دارد و نئومایسین که آمنیوگلیکوزید جلدی با خواص ضد باکتریایی برعلیه بیشتر گرم منفی هاست، وجود دارد. نیستاتین موضعی جذب پوستی و مخاطی ندارد نئومایسین موضعی تنها در صورت تخریب یا التهاب، مخاط جذب سیستمیک دارد.

موارد منع مصرف تریامسینولون ان –ان

رای بیمارانی که نسبت به آن حساسیت مفرط دارند، تجویز نشود. استفاده موضعی از آن روی پوست آسیب دیده یا پرده گوش سوراخ شده ممکن است به کری بیمار بینجامد. از آن نباید بیش از 1گرم در روز، به ویژه در نواحی ادراری استفاده کرد. استفاده طولانی از آن می تواند حساسیت پوستی مشترک با سایر آمینوگلیکوزید ها را باعث شود. جذب پوستی نئومایسین آنقدر هست که بتواند به صورت سیستمیک با آثار سایر دارو ها تداخل کند استفاده هم زمان با سایر داروهای نفروتوکسیک ( ونکومایسین، سیکلوسپورین ) برخی سفالوسپورین ها و سیس پلاتین یا همراه با داروهای اتوتوکسیک، مثل اتاکرینیک اسید و فوروزماید، خطر بروز عوارض مربوط به کلیه یا گوش را افزایش میدهد.

اشکال دارویی تریامسینولون ان –ان

پماد تریامسینولون ان ان ایران دارو

پماد تریامسیکورت ان ان

پماد تریامسینولون ان ان-خوارزمی

پماد ترامسینولون ان ان رها 15گرم

پماد تریامسینولون ان ان-عماد 15گرم

TRIAMCINOLONE N N IRANDAROU OINT

TRIAMCICORT N N OINT

TRIAMCINOLONE N N-KHARAZMI OINT

TRIAMCINOLONE N N RAHA 15G OINT

TRIAMCINOLONE N N-EMAD 15G OINT