ایمونوگلوبولین ضد کزاز

Tetanus Immune Globulin(TIG),Human

پروفیلاکسی عفونت ناشی از کلستریدیوم تتانی یا ایمنی سازی غیر فعال در مقابل کزاز درمان کزاز

اشکال دارویی ایمونوگلوبولین ضد کزاز

(Inj : 250 IU/Vial (5 ml

عوارض جانبی ایمونوگلوبولین ضد کزاز

به تک نگار ایمونوگلوبولین های عضلانی رجوع کنید.

مصرف در دوران حاملگی ایمونوگلوبولین ضد کزاز

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی ایمونوگلوبولین ضد کزاز

به تک نگار ایمونوگلوبولین های عضلانی رجوع کنید.

مکانیزم اثر ایمونوگلوبولین ضد کزاز

مکانیسم اثر: TIGحاوی 18-15% پروتئین است که حداقل 90 % آن گاماگلوبولین و بیشتر از نوع IgG است . TTGاز جمع آوری پلاسمای افراری که با توکسوئید کزاز واکسینه شده اند به دست می آید . این فراورده حاوی هیچ نوع ماده نگهدارنده نیست . تزریق عضلانی TIG سبب ایجاد مصونیت غیر فعال نسبت به عفونت ناشی از کلستریدیوم تتانی می شود . آنتی بادی های موجود در آن تتانواسپاسمین حاصل از این باکتری را خنثی می کنند در صورتی که سم کزاز قبلا به بافت عصبی متصل شده باشد ، TIG تاثیری برروی آن نخواهد داشت . حدود 2 روز پس از تزریق TIG، حداکثیر غلظت خونی IgG حاصل می شود . نیمه عمر آن کوتاه و حدود 23 روز است.

تداخلات مهم ایمونوگلوبولین ضد کزاز

ایمونوگلوبولین کزاز اثر درمانی توکسوئید کزاز را خنثی می کند . از تزریق آن دو باهم در یک عضله یا مخلوط کردن آن ها در یک سرنگ خودداری شود . به تک نگار ایمونوگلوبولین های عضلانی مراجعه کنید.

موارد منع مصرف ایمونوگلوبولین ضد کزاز

به تک نگار ایمونوگلوبولین های عضلانی رجوع کنید.

شرایط نگهداری ایمونوگلوبولین ضد کزاز

در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری و از انجماد محافظت کنید.