نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
پگ اینترفرون آلفا – 2a

پگ اینترفرون آلفا – 2a

Peginterferon Alfa -2a

درمان هپاتیت C مزمن

شرکت های تامین کننده پگ اینترفرون آلفا – 2a

 • F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
 • Schering plough [بلژیک]
 • اکبریه
 • بهستان دارو

اشکال دارویی پگ اینترفرون آلفا – 2a

Inj : 180 mcg /0.5 ml , 180 mcg /ml

مصرف در دوران حاملگی پگ اینترفرون آلفا – 2a

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر پگ اینترفرون آلفا – 2a

مکانیسم اثر: موجب منع تکثیر ویروس در سلول های آلوده، مهار تکثیر سلولی و تنظیم ایمنی می شود نیمه عمر:80ساعت

تداخلات مهم پگ اینترفرون آلفا – 2a

مصرف پگ اینترفرون به مدت 4 هفته سبب مهار ایزوآنزیم P4501A2 و افزایش 25 درصدی سطح سرمی تئوفیلین می شود. پگ اینترفرون سبب افزایش سطح سرمی متادون می شود. مصرف هم زمان پگ اینترفرون و دیانوزین توصیه نمی شود.

موارد منع مصرف پگ اینترفرون آلفا – 2a

عوارض جانبی دارو را به بیمار شرح دهید

نکات پزشکی پگ اینترفرون آلفا – 2a

در حساسیت به دارو و هر یک از اجزای آن، هپاتیت اتوایمیون، نارسایی کبدی در بیماران سیروتیک ( نمره Child-Plugh بیش از 6 کلاس Bو C) پیش و در طول درمان،در بیمارانی که به درمان با آلفا اینترفرون پاسخ نداده اند . گیرندگان عضو پیوندی ، بیماران با عفون هم زمان HBV و HIV و بیماران مستعد آنمی و نارسایی کلیه باید دارو با احتیاط تجویز شود.

اشکال دارویی پگ اینترفرون آلفا – 2a

 • آمپول پگاسیس 180 میکروگرم/0.5میلی لیتر
 • پودر قابل تزریق پگ اینترون 150 میکروگرم
 • پودر قابل تزریق پگ اینترون 120 میکروگرم
 • پودر قابل تزریق پگ اینترون 100 میکروگرم
 • پودر قابل تزریق پگ اینترون 80 میکروگرم
 • پودر قابل تزریق پگ اینترون 50 میکروگرم
 • PEGASYS Injection 180 mcg/0.5 ml
 • PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 150 mcg
 • PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 120 mcg
 • PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 100 mcg
 • PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 80 mcg
 • PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 50 mcg
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد پگ اینترفرون آلفا – 2a به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی