تری فلوریدین

(Trifluridine (Ophthalmic

درمان کراتیت اپی تلیالی راجعه و کراتوکنژونکتیویت ناشی از هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2

شرکت های تامین کننده تری فلوریدین

اشکال دارویی تری فلوریدین

Sterile eye Drops : 1%

مصرف در دوران حاملگی تری فلوریدین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تری فلوریدین

با احتیاط و تنها در صورت لزوم تجویز شود.

مکانیزم اثر تری فلوریدین

مکانیسم اثر: مکانیسم دقیق اثر دارو شناخته است ولی به نظر می رسد این دارو به جای تیمیدین وارد ساختمانDNA ویروس می شود و در ساخت DNA تداخل می کند. بدین ترتیب تکثیر سلولی ویروس مهار می شود. این دارو برعلیه تیپ I ویروسی سیمپلکس (HSV)، ویروس واکسینا و بعضی از گونه ها آدنووپروس موثر است. نیمه عمر: 18-12 دقیقه است . 14 روز پس از مصرف اثر دارو شروع می شود حداکثر اثر آن معمولا بعد از 14 روز مصرف مشاهده می شود. پس از مصرف موضعی این دارو به داخل قرنیه و مایع زلالیه نفوذ می کند. وجود التهاب سبب افزایش نفوذ دارو می شود و به نظر می رسد جذب سیستمیک آن قابل توجه باشد.

تداخلات مهم تری فلوریدین

موردی مطرح نبوده است

موارد منع مصرف تری فلوریدین

در صورت حساسیت مفرط نسبت به تری فلوریدین منع مصرف دارد. استفاده از دوز بالای آن در جانوران آزمایشگاهی اختلالات جنینی ایجاد می کند. طی دوره بارداری و شیردهی با احتیاط و تنها در صورت لزوم تجویز شود. تاثیر و بی خطر بودن آن برای کودکان کوچک تر از 6 سال اثبات نرسیده است.

شرایط نگهداری تری فلوریدین

در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

اشکال دارویی تری فلوریدین

قطره چشمی ویروسید

VIROCID OPH DROP