اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
سیمواستاتین

سیمواستاتین

Simvastatin

کاهش خطر مرگ و حوادث عروق کرونر در بیماران پر خطر کاهش کلسترول تام و LDLو در بیماران هیپرکلسترولمی فامیلی ( فرم هوموزیگوس ) درمان هیپروکلسترولمی فامیلی ( فرم هتروزیگوت)

شرکت های تامین کننده سیمواستاتین

 • HEXAL [ آلمان ]
 • آریا
 • اسوه
 • داروسازی پور سینا
 • تهران شیمی
 • جالینوس
 • حکیم
 • سجاد داروی شرق
 • شهر دارو
 • لقمان
 • مهر دارو
 • داروسازی بهستان تولید

اشکال دارویی سیمواستاتین

Tab : 10 mg , 20 mg

مصرف در دوران حاملگی سیمواستاتین

X - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای حنینی بوده است. یا عوارض جانبی گزارش شده موید ایجاد خطرات در جنین است. به دلیل این خطرات به طور واضح , مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است

مکانیزم اثر سیمواستاتین

سمواستاتین با مهار آنزیم HMG-CoAردوکتاز که یک آنزیم کبدی است و آنزیم تعیین کننده سرعت مسیر سنتز کلسترول است . ایفال نقش می کند . این دارو به راحتی جذب شده ولی استخراج کبدی وسیع این دارو باعث کاهش فراهم زیستی پلاسمایی دارو به 5 درصد یا کمتر از مهار کننده فعال می شود . تنوع جذب دارو در هر فرد با فرد دیگر به طور قابل توجهی متقاوت است . داروی اصلی و نیز متابولیت فعال آن تا 95درصد به پروتئین های پلاسما باند می شوند . هیدرولیز دارو در پلاسما منجر به تولید متابولیت اصلی این دارو می شود . دست کم 3 متابولیت عمده دارو شناخته شده است . عمل اولیه این دارو افزایش بیان گیرنده لیپوپروتئین کم چگال ( LDL) در سطح کبد است که در پاسخ به مهار آنزیم 3-هیدروکسی 3- متیل گوتاریل کوآنزیم Aبه وقوع می پیوندد به این ترتیب پاکسازی کلسترول LDLاز پلاسما افزایش می یابد و متعاقبا هم LDLو هم کلسترول پلاسما افزایش می یابد این دارو و متابولیت های آن بیشتر به صفرا ترشح می شوند

تداخلات مهم سیمواستاتین

آمیودارون ، وراپامیل در صورت مصرف هم زمان با این دارو خطر ابتلا به میوپاتی و رابدومیولیز را افزایش می دهد . در این شرایط دوز روزانه سیمواستاتین از 20 میلی گرم بیشتر نشود . کلاریترومایسین ، اریترو مایسین ، مهار کننده های پروتئاز HIV، ایتراکونازول ، کتوکونازول و نفازودون هم احتمال میوپاتی و رابدومیولیز را افزایش می دهد . بنابراین از مصرف هم زمان این دارو ها با سیمواستاتین باید خودداری شود . این تداخلات در مورد نیاسین ، فیبرات ها و سیکلوسپورین ها هم صدق می کند در صورتی که مصرف هم زمان آن ها با سیمواستاتین غیر قابل اجتناب باشد ، بایدبیمار را نزدیک و تحت نظر قرار داد و دوز روزانه سیمواستاتین هم از 10 میلی گرم نباید بیشتر شود . مصرف این دارو با دیگوکسین باعث افزایش سطح خونی دیگوکسین می شود . داروهای هپاتوتوکسیک نیز در مصرف هم زمان با سیمواستاتین ، سمیت کبدی بیشتری خواهند داشت . مصرف هم زمان سیمواستاتین با مخمر قرمز برنج باعث افزایش عوارض جانبی ناشی از دارو می شود چون این گیاه دارای ترکیبات مشابقه با سیمواستاتین است . آب گریپ فروت نیز سطح خونی در نتیجه عوارض جانبی ناشی از سیمواستاتین را افزایش می دهد

نکات پزشکی سیمواستاتین

در افراد حساس به دارو ، در خانم های باردار و شیرده و نیز در زنانی که درسن باروری هستند( مگر اینکه احتمال بارداری آنها نباشد ) بیماران مبتلا به هپاتیت فعال یا شرایطی که موجب افزایش دائمی سطح ترانس آمیناز سرمی می شود ( بدون هیچ دلیل مشخصی ) مصرف دارو ممنوع است . مصرف دارو در بیماران دارا سابقه بیماری های کبدی یا افرادی که بیش از حد الکل مصرف می کنند باید با احتیاط کامل همراه باشد

اشکال دارویی سیمواستاتین

 • SIMVAHEXAL Tablet 20 mg
 • SIMVASTATIN-ARYA 20MG TAB
 • OSVE-SIMVASTATIN 20MG TAB
 • SIMVASTATIN PURSINA 20MG TAB
 • SIMVASTATIN POURSINA 10MG TAB
 • SIVASTROL 20MG TAB
 • SIVASTROL 10MG TAB
 • SIMVASTATIN-JALINOUS 10MG TAB
 • SIMVASTATIN-JALINOUS 20MG TAB
 • SIMVASTATIN-HAKIM 20MG TAB
 • SIMVASTATIN-HAKIM 10MG TAB
 • SIMVASTATIN SAJAD DAROU 20MG TAB
 • SIMVASTATIN-SHD 20MG TAB
 • PHARMVASTATIN 10MG TAB
 • SIMVASTATIN LOGHMAN 20MG TAB
 • SIMVASTATIN MEHRDAROU 20MG TAB
 • قرص سیمواهگزال 20 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین-آریا 20 میلی گرم
 • قرص اسوه-سیمواستاتین 20 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین پورسینا 20 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین پورسینا 10 میلی گرم
 • قرص سیمواسترول 20 میلی گرم
 • قرص سیمواسترول 10 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین-جالینوس 10 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین-جالینوس 20 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین-حکیم 20 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین-حکیم 10 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین سجاد دارو 20 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین-اس اچ دی 20 میلی گرم
 • قرص فارم واستاتین 10 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین لقمان 20 میلی گرم
 • قرص سیمواستاتین مهر دارو 20 میلی گرم
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد سیمواستاتین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی