انوکساپارین

Enoxaparin

پروفیلاکسی DVT و آمبولی ریه آنژین ناپایدار و MIبدون موج Q

اشکال دارویی انوکساپارین

Inj : 100mg/ml, (0.2, 0.4 , 0.6 , 0.8 ,1 ml)

مصرف در دوران حاملگی انوکساپارین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی انوکساپارین

از جفت عبور نمی کند پس در صورت نیاز می توان در دوران بارداری تجویز کرد. در دوران شیردهی با احتیاط مصرف شود

مکانیزم اثر انوکساپارین

جذب: زیر جلدی دفع: کلیوی مکانیسم اثر: با اتصال به آنتی ترومبین III و فعال کردن آن موجب مهار فاکتور Xa و IIa می شود نیمه عمر: حداکثر 24 ساعت

تداخلات مهم انوکساپارین

مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد انعقاد و یا مهار کننده های پلاکتی نظیر آسپرین، سالیسیلات ها، دی پیریدامول، سولفین پیرازون، NSAIDs سبب افزایش خطر خون ریزی می شود. داروهایی مثل سفوپرازون، سفوتتان، سفامندول، پلیکامایسین یا والپروات ممکن است هیپوپروترومبینمی ایجاد کند

موارد منع مصرف انوکساپارین

در صورت وجود حساسیت به دارو، هپارین، محصولات برگرفته از خوک مصرف این دارو ممنوع است.افراد مبتلا به خون ریزی فعال ماژور، هیپرتانسیون شدید و کنترل نشده، خون ریزی مغزی، حاملگی تهدید به سقط

نکات پزشکی انوکساپارین

انوکساپارین فقط به صورت عمیق در لایه های چربی دیواره شکم تزریق می شود. در افراد مبتلا به نارسایی شدید کلیه که هنوز دیالیز نمی شوند دوز دارو باید اصلاح شود

شرایط نگهداری انوکساپارین

در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد و از یخ زدگی آن جلوگیری شود

اشکال دارویی انوکساپارین

سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر

سرنگ آماده تزریق کلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر

سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر

سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر

سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر

سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر

سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر

آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 10000واحد

آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد

آمپول انوکسوپارین اسو 100میلی گرم/میلی لیتر 4000واحد

آمپول انوکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر

CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.2 ml Syringe

CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.4 ml Syringe

CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.6 ml Syringe

CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.8 ml Syringe

LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.2 ml Syringe

LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.4 ml Syringe

LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.6 ml Syringe

ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (10000U) 1ML AMP

ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMP

ENOXAPARIN SODIUM OSV100MG/ML(4,000 U)0.4ML INJ

ENOXAN 100MG/ML 0.6ML INJ