داکاربازین

Dacarbazine

ملانوم بدخیم متاستاتیک لنفوم هوچکین

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی داکاربازین

For Inj : 100 mg , 200mg، 500 mg

مصرف در دوران حاملگی داکاربازین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی داکاربازین

از مصرف دارو اجتناب کنید

مکانیزم اثر داکاربازین

جذب: وریدی دفع: ادرار مکانیسم اثر: با عملکرد غیر اختصاصی بر روی چرخه سلولی به عنوان آلکیله کننده اثر می کند نیمه عمر: 5 ساعت

تداخلات مهم داکاربازین

نباید در محلول های حاوی هپارین از داکاربازین استفاده شود. داروهای القا کننده آنزیم های کبدی موجب افزایش متابولیسم کبدی داکاربازین می شود. چنان چه داکاربازین با سایر داروهای کاهش دهنده ی فعالیت مغز استخوان مورد استفاده قرار بگیرد ممکن است بیمار دچار شدید فعالیت مغز استخوان شود.

موارد منع مصرف داکاربازین

در افراد مبتلا به زنا یا آبله مرغان

نکات پزشکی داکاربازین

کسانی که تحت درمان با این دارو هستند چنانچه دچار کبودی غیر طبیعی و یا خون ریزی غیر معمول شوند به پزشک مراجعه کنند. از تماس این بیماران با بیماران عفونی جلوگیری شود.

شرایط نگهداری داکاربازین

محلول آماده شده این دارو جهت تزریق وریدی را می توان تا 8 ساعت در درجه حرارت اتاق و تا مدت 3 روز در درجه حرار 4 درجه سانتی گراد نگهداری کرد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها