تیکلوپیدین

Ticlopidine HCL

جلوگیری از بروز حوادث تروموتیک شریانی شامل TIA و سکته مغزی در افراد پرخطر و در بیمارانی که سابقه سکته مغزی کامل دارند

شرکت های تامین کننده تیکلوپیدین

اشکال دارویی تیکلوپیدین

F.C Tab : 250 mg

مصرف در دوران حاملگی تیکلوپیدین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تیکلوپیدین

مطالعه جامع و کنترل شده ای در مورد مصرف تیکلوپیدین در دوران بارداری انجام نگرفته است . مصرف این دارو در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مبرم ، مجاز است . ترشح این دارو به داخل شیر مادران شیرده مشخص نیست . با توجه به پتانسیل عوارض خطرناک این دارو مادران شیرده ، لازم است مصرف دارو قطع یا شیردهی این افراد متوقف شود

مکانیزم اثر تیکلوپیدین

تیکلوپیدین مهار کننده تجمع پلاکتی است که از طریق مهار اثر القایی ADP در اتصال پلاکت به فیبرینوژن و پلاکت به پلاکت موجب افزایش زمان خونریزی می شوند. اثر تیکلوپیدین برعملکرد پلاکت برگشت ناپذیر است و تا پایان عمر پلاکت باقی می ماند. تیکلوپیدین به سرعت از دستگاه گوارش جذب می شود و مصرف آن بعد از غذا جذب آن را افزایش می دهد . این دارو به طور برگشت پذیر تا 98 درصد به پروتئین های پلاسما ( بیشتر آلبومین و لیپوپروتئین ها) متصل می شود . تیکلوپیدین به طور گسترده ای در کبد متابولیزه می شود و بیش از 20 متابولیت آن در پلاسما و ادرار شناسایی شده اند اما معلوم نیست که هیچ یک از آن ها فعالیت فرماکولوژیکی داشته باشند . به دنبال تجویز یک دوز خوراکی 600درصد دارو از طریق دارو و 23 درصد آن از طریق مدفوع دفع می شود

تداخلات مهم تیکلوپیدین

مصرف تیکلوپیدین و به همراه تئوفیلین موجب کاهش کلیرانس تئوفیلین و افزایش خطر سمیت تئوفیلین می شود . بدین منظور مقادیر مورد نیاز تئوفیلین باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد . مصرف هم زمان تیکلوپیدین و آنتی اسید ها سطح پلاسمایی تیکلوپیدین را کاهش دهند . به همین جهت لازم است فاصله بین مصرف این دارو حداقل 2 ساعت در نظر گرفته شود . تیکلوپیدین موجب تشدید اثر آسپیرین بر پلاکت ها می شود . بنابراین از مصرف هم زمان آن اجتناب شود . سایمتیدین موجب کاهش کلیرانس تیکلوپیدین و افزایش خطر سمیت آن می شود . تیکلوپیدین چنانچه همراه با دیگوکسین مصرف شود ، موجب کاهش مختصر در سطوح سرمی دیگوکسین می شود . ارزیابی سطوح سرمی دیگوکسین در چنین شرایطی ضروری به نظر می رسد . مصرف هم زمان فنی توئین با تیکلوپیدین موجب افزایش سطح سرمی فنی توئین و بروز علایم خواب آلودگی و بی حالی می شود

موارد منع مصرف تیکلوپیدین

در بیماران مبتلا به ازدیاد حساسیت نسبت به این دارو، اختلالات خونی ( مثل نوتروپنی ، ترومبوسیتوپنی یا اختلالات هموستاز ) خونریزی های پاتولوژیک فعال ناشی از زخم معده یا خونریزی فعال درون جمجمه ای و نارسایی عملکرد کبدی منع مصرف دارد

شرایط نگهداری تیکلوپیدین

در دمای زیر 40 درجه سانتی گراد (104درجه فارنهایت) و ترجیحا در دمای 30-15 درجه سانتی گراد (86-59 درجه فارنهایت ) نگهداری شود مگر اینکه توصیه کارخانه سازنده غیر از این باشد

اشکال دارویی تیکلوپیدین

قرص تیکلوپیدین-آریا 250 میلی گرم

قرص تیکلامین 250 میلی گرم

TICLOPIDINE-ARYA 250MG TAB

TICLAMIN 250MG TAB