سالمترول

Salmeterol

پروفیلاکسی از برونکواسپاسم ناشی از آسم مزمن *یشگیری از آسم ناشی از ورزش درمان طولانی مدت برونکواسپاسم ناشی از COPD

اشکال دارویی سالمترول

Metered Inhaler : 25 mcg/dose , 50 mcg/dose

عوارض جانبی سالمترول

استنشاق سالمترول ممکن است به طور متناقض موجب برونکواسپاسم شود . همچنین امکان بروز آریتمی نیز وجوددارد

مصرف در دوران حاملگی سالمترول

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی سالمترول

از نظر مصرف در حاملگی در گروه Cاست . بررسی های کافی در انسان صورت نگرفته است . ترشح دارو در شیر مادر مشخص نیست

مکانیزم اثر سالمترول

سالمترول آگونیست طولانی اثر بتا دو آدرنرژیک و نیز آنالوگ آلبوترول است . با اثر برروی گیرنده های B2آدرنرژیک سبب کاهش برونکواسپاسم و افزایش حرکات مژک ها می شود و بدین ترتیب خروج ترشحات ریوی را تسهیل می کند . سالمترول همچنین واکنش راه های هوایی را نسبت به آلرژن ها کاهش داده و آزاد شدن واسطه هایی نظیر هیستامین را از ماست سل ها ، ماکروفاژ ها و آئوزینوفیل ها مهار می کند . اثر سالمترول 20-10 دقیقه پس از مصرف شروع می وشد . حداکثر اثر آن طی 2 ساعت ظاهر می شود و طول مدت اثر آن تا 12 ساعت ادامه دارد . میزان اتصال دارو به پروتئین ها 95-94 % است . سالمترول و گزینافوات مستقل از یکدیگر متابولیزه شده و توزیع ، جذب و دفع آن ها بدون وابستگی به یکدیگر صورت می گیرد . سالمترول به میزان وسیعی به وسیله هیدروکسیلاسیون متابولیزه می شود . نیمه عمر دارو 4-3 ساعت است و بیشتر از طریق مدفوع دفع می شود

موارد منع مصرف سالمترول

مصرف سالمترول برای درمان آسم حاد و برطرف کردن علایم آسم زمانی که انبساط سریع برونش های لازم است ، اندیکاسیون ندارد زیرا شروع اثر آن در مقایسه با برونکودیلاتور های آدرنرژیک کوتاه اثر تر کندتر است . شروع مصرف سالمترول در بیماران مبتلا به آسم رو به وخامت یا آسمی که به طور حاد بدتر می شود ( طی ساعت ها تا روزها ) توصیه نمی شود

شرایط نگهداری سالمترول

در دماي کمتر از 40 درجه سانتي گراد و ترجيحا در دماي 2-30 درجه سانتي گراد نگهداري کنيد

اشکال دارویی سالمترول

اسپری سرونت 25 میکروگرم/دوز 120 دوز

اسپری سالمترول 25 میکرو گرم بر دوز

اسپری سالمکس 25 میکروگرم بر دوز 200دوز

SEREVENT Inhaler 25 mcg/dose,120 doses

SALMETREX 25MCG/DOSE INHALER

SALMEX 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER