گانسیکلوویر

Ganciclovir

رتینیت CMV وعفونت با CMV

شرکت های تامین کننده گانسیکلوویر

اشکال دارویی گانسیکلوویر

Inj : 500 mg

مصرف در دوران حاملگی گانسیکلوویر

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی گانسیکلوویر

در دوران بارداری تنها در صورتی تجویز گردد که منافع دارو کاملا مشهود باشد و در دوران شیردهی منع مصرف دارد

مکانیزم اثر گانسیکلوویر

جذب: وریدی دفع: ادرار مکانیسم اثر: این دارو به صورت داخل سلولی به وسیله آنزیم تیمیدین کینازویرسی به شکل مونوفسفات تبدیل شده و به دنبال آن به وسیله آنزیم های سلولی به اشکال دی فسفات و تری فسفات تبدیل می شوند این دارو تری فسفات فعال با ورود به زنجیر DNA و نیز مهار آنزیم DNA پلیمراز ویروس ،موجب مهار سنتز و همانند سازی DNA آن می شود. نیمه عمر: 2.5 تا 4 ساعت

تداخلات مهم گانسیکلوویر

مصرف توام گان سیکلوویر به همراه داروهایی که بر روی سلول های سریع تکثیر شونده اثر می گذارند و تکثیر آن ها را مهار می کنند

موارد منع مصرف گانسیکلوویر

در صورت وجود حساسیت به آسیکلوویر یا گان سیکلوویر، اختلال عملکرد کلیه، افراد مسن، زمان حاملگی و شیر دهی.

شرایط نگهداری گانسیکلوویر

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری می شود.

اشکال دارویی گانسیکلوویر

قرص والسیت 450 میلی گرم

پودر قابل تزریق سیمون 500میلی گرم

VALCYTE Tablet 450 mg

CYMEVENE Injection,Powder 500 mg