منوتروپین

Menotropins

جهت القای تخمک گذاری و بارداری زنان تحریک اسپرماتوژنز در مردان

اشکال دارویی منوتروپین

Inj : 75 IU FSH +75 IU LH

مصرف در دوران حاملگی منوتروپین

X - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای حنینی بوده است. یا عوارض جانبی گزارش شده موید ایجاد خطرات در جنین است. به دلیل این خطرات به طور واضح , مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است

مصرف در دوران شیر دهی منوتروپین

مصرف این دارو طی دوره بارداری باعث مرگ و آسیب جنینی می شود. برای خانم های باردارنباید مصرف شود. معلوم نیست آیا این دارو در شیر مادر ترشح می شود یا خیر

مکانیزم اثر منوتروپین

جذب: عضلانی، زیر جلدی مکانیسم اثر: در زنان باعث رشد فولیکول های تخمدان می شود و در مردان اسپرماتوژنز را فعال می کند.

تداخلات مهم منوتروپین

مورد خاصی گذارش نشده است

موارد منع مصرف منوتروپین

برای خانم ها موارد سطح بالای گنادوتروپین که نشان دهنده نارسایی اولیه تخمدان ها باشد، درموارد اختلال عملکرد تیروئیدی و فوق کلیوی، برای هر علت دیگر نازایی به جز عدم تخمک گذاری، همچنین در موارد خون ریزی غیر طبیعی با علت نامشخص، کیست یا بزرگی تخمدان ها (به جز در مورد سندرم تخمدان پلی کیستیک)، ضایعه ارگانیک داخل جمجمعه ای همچون تومور هیپوفیز و در صورت بارداری منع مصرف دارد. برای آقایان، در موارد سطح طبیعی گنادوتروپین که نشان دهنده عملکرد طبیعی هیپوفیز باشد یا در صورت سطح بالای گنادوتروپین که نشان گر نارسایی اولیه بیضه هاست وهمچنین دراختلالات ناباروری به جز هیپوگنادیسم همراه با هیپوگنادوتروپین منع مصرف دارد. همچنین منوتروپین ها را نباید برای بیمارانی که به آن دارو حساسیت دارند،طی دوره شیردهی و برای کودکان تجویز کرد.

نکات پزشکی منوتروپین

به محض مخلوط کردن با آب استفاده شود و باقی مانده مصرف نشده را دور بریزید.

شرایط نگهداری منوتروپین

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها