اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

اینترفرون آلفا -2B

Interferon Alfa-2B

لوسمی سلولی مویی ملانوم بدخیم لنفوم فولیکولر سارکوم کاپوزی مرتبط با ایدز کندیلوماتا آکومیناتا هپاتیت Cمزمن هپاتیت Bمزمن

اشکال دارویی اینترفرون آلفا -2B

Inj : vial

مصرف در دوران حاملگی اینترفرون آلفا -2B

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی اینترفرون آلفا -2B

در دوران بارداری تنها در صورت ارجحیت منافع دارو تجویز گردد و در دوران شیردهی باید شیردهی قطع شود

مکانیزم اثر اینترفرون آلفا -2B

مکانیسم اثر: با اثر ضد تکثیری مستقیم بر ضد سلول های توموری و تنظیم پاسخ ایمنی میزبان نقش خود را ایفا می کند. تداخلات مهم: مصرف همزمان با تئوفیلین موجب کاهش کلیرانس تئوفیلین .

تداخلات مهم اینترفرون آلفا -2B

مصرف همزمان با تئوفیلین موجب کاهش کلیرانس تئوفیلین

موارد منع مصرف اینترفرون آلفا -2B

حساسیت به دارو

نکات پزشکی اینترفرون آلفا -2B

مصرف این دارو سبب اختلال عملکرد تیروئید می شود. به دلیل احتمال بروز عوارض بینایی بهتر است پیش از آغاز درمان مورد معاینه چشمی قرار گیرد . این دارو می تواند موجب افزایش سطح قند خون شود.این دارو با احتمال بروز نازایی همراه است و می تواند موجب اختلال در چرخه قائدگی شود

شرایط نگهداری اینترفرون آلفا -2B

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود.