پیرازینامید

Pyrazinamide

درمان سل

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی پیرازینامید

Scored Tab : 500 mg

مصرف در دوران حاملگی پیرازینامید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی پیرازینامید

مصرف مطمئن و بی خطر پیرازینامید در دوران بارداری به اثبات نرسیده است و با این حال در صورتی که منافع ناشی از دارو بیشتر از خطرات احتمالی آن برروی جنین باشد، مصرف دارو بلامانع است. در رابطه با استفاده از این دارو در زمان شیر دهی تا کنون عوارض اثبات شده ای گزارش نشده است. با این وجود مصرف این دارو در ایام شیردهی زمانی مجاز است که منافع مصرف آن خطرات احتمالی برروی شیرخوار بیشتر باشد.

مکانیزم اثر پیرازینامید

جذب: پیرازیماید به سهولت از دستگاه گوارش جذب می شود . دفع: پیرازیماید بیشتر به وسیله فیلتراسیون گلومرولی از طریق کلیه دفع می شود. مکانیسم اثر: مکانیسم اثر این دارو معلوم نشده است. نیمه عمر: نیمه عمر این دارو در حدود 10-9 ساعت است.

تداخلات مهم پیرازینامید

مصرف هم زمان پیرازینامید و پروبنسید موجب می شود تا سطح خونی پیرازنیامید بالا رود زیرا پروبنسید موجب می شود تا دفع پیرازینامید مختل شود. در صورت استفاده هم زمان از پیرازنیامید و زیدوودین، غلظت سرمی پیرازینامید کاهش می یابد که علت آن هنوز معلوم نیست. مصرف اتیونامید در بیماری که از پیرازینامید استفاده می کند موجب تشدید عوارض جانبی ناشی از پیرازینامید می شود.

موارد منع مصرف پیرازینامید

در مبتلایان به آسیب شدید کبدی منع مصرف دارد. بی خطر بودن مصرف این دارو در زمان حاملگی و در کودکان ثابت نشده است. در صورت ابتلای بیمار به نقرس یا دیابت یا وجود سابقه فامیلی این بیماری ها باید با احتیاط مصرف شود. در نارسایی کلیه، سابقه اولسرپپتیک و پورفیری حاد متناوب نیز با احتیاط مصرف شود.

شرایط نگهداری پیرازینامید

باید به صورت دربسته و در درجه حرارت 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها