تاکاروتن

Betacarotene

پروفیلاکسی کمبود ویتامین A مهار بثورات پوستی پلی مورف ناشی از نور مهار واکنش های ناشی از حساسیت به نور

اشکال دارویی تاکاروتن

Cap : 15 ,20 , 30mg

مصرف در دوران حاملگی تاکاروتن

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تاکاروتن

در بارداری باید منافع بر خطرات احتمالی سنجیده شود. در شیردهی فقط با احتیاط تجویز شود.

مکانیزم اثر تاکاروتن

مکانیسم اثر: این دارو از تشکیل رادیکال های آزاد جلوگیری می کند. جذب: جذب گوارشی همراه غذا چرب بیشتر میشود.

تداخلات مهم تاکاروتن

موردی ذکر نشده

موارد منع مصرف تاکاروتن

در صورت وجود حساسیت

نکات پزشکی تاکاروتن

اين دارو نياز معمول به ويتامين A را تامين مي کند و نبايد ويتامين A اضافي مصرف شود. دارو همراه با لبنيات مصرف نشود.

شرایط نگهداری تاکاروتن

در درجه حرارت 15الي 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود.