فنوفیبرات

Fenofibrate

درمان هیپرلیپیدمی به منظور کاستن LDL کلسترل، کلسترل تام، تری گلیسرید، آپولیپوپروتئین B و افزایش HDL کلسترل در هیپرلیپوپروتئینمی های نوع V,IV,III,IIb,IIa

اشکال دارویی فنوفیبرات

Cap : 67 mg , 134 mg , 200 mg Tab : 54 mg ,160 mg

مصرف در دوران حاملگی فنوفیبرات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی فنوفیبرات

اجتناب کنید

مکانیزم اثر فنوفیبرات

دفع: ادرار مکانیسم اثر: فنوفیبرات از طریق مهار ساخت تری گلیسرید باعث کاهش مقادیر تری گلیسرید می شود و منجر به کاهش میزان رها شدن لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم به داخل گردش خون می شود

تداخلات مهم فنوفیبرات

فنوفیبرات باعث کاهش میزان اتصال داروی ضد انعقادی گروه کومارین به پروتئین و تقویت آثار آن ها شود. اختلال عملکرد کلیوی ناشی از سیکلوسپورین می تواند حذف فنوفیبرات را تضعیف کند.

موارد منع مصرف فنوفیبرات

حساسیت به دارو، افراد مبتلا به بیماری های کیسه صفرا، عملکرد کبد

نکات پزشکی فنوفیبرات

ار آنجا که ممکن است داروهای بتابلوکر ،استروژن ها و دیورتیک های تیازیدی منجر به افزایش سطح پلاسمایی تری گلیسرید شود.این دارو می تواند باعث دفع کلسترول به داخل صفرا و ایجاد سنگ کیسه صفرا شود

شرایط نگهداری فنوفیبرات

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد.

اشکال دارویی فنوفیبرات

کپسول لیپانتیل 200 میلی گرم

کپسول تریرول 200 میلی گرم

کپسول تری رل 100 میلی گرم

کپسول فنوفیبرات 57 200 میلی گرم

کپسول فنوبایوکس 200 میلی گرم

کپسول فنوبیوکس 100 میلی گرم

کپسول فنوفیبرات سوب 100 میلی گرم

کپسول فنوفیبرات سب 200 میلی گرم

کپسول فنوفیبرات-عبیدی 200 میلی گرم

کپسول فنوفیبرات-عبیدی 100 میلی گرم

LIPANTHYL Capsule 200 mg

TRIROLE 200MG CAP

TRIROLE 100MG CAP

FENOFIBRATE OSVAH 200MG CAP

FENOBIOX 200MG CAP

FENOBIOX 100MG CAP

FENOFIBRATE SOB 100MG CAP

FENOFIBRATE SOB 200MG CAP

FENOFIBRATE-ABIDI 200MG CAP

FENOFIBRATE-ABIDI 100MG CAP