هیدروکسید منیزیم

Magnesium Hydroxide

ملین آنتی اسید

اشکال دارویی هیدروکسید منیزیم

Susp (240 cc) : 8%

مصرف در دوران حاملگی هیدروکسید منیزیم

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی هیدروکسید منیزیم

اشکالی ندارد

مکانیزم اثر هیدروکسید منیزیم

جذب: خوراکی دفع: مدفوع و ادرار مکانیسم اثر: با احتباس اسموتیک مایع، سبب اتساع کلون و به دنبال آن تحریک مکانیکی پریستالیتیسم روده می شود

تداخلات مهم هیدروکسید منیزیم

مانند دیگر آنتی اسید ها هم به دلیل تغییر pH معده و تخلیه آن و هم به دلیل تشکیل کمپلکس های غیر قابل جذب دارویی با اکثر داروهای تداخل دارد. از این رو بهتر است با فاصله 3-2 ساعت از سایر داروها مصرف شود. در صورت مصرف هم زمان با داروهای دارای پوشش روده ای ممکن است سبب آزادسازی زود هنگام این داروها شود.

موارد منع مصرف هیدروکسید منیزیم

در صورت وجود دردشکم، استفراغ، اسهال، نارسایی شدید کلیه، خونریزی رکتوم، انسداد روده، کولوستومی، ایلئوستومی استفاده نشود. در کودکان زیر 2 سال با احتیاط مصرف شود. در بیماران دچار نارسایی کلیه می تواند هیپرمنیزیمی شود.

نکات پزشکی هیدروکسید منیزیم

قبل مصرف محتویات شیشه دارو را به خوبی تکان دهید. مصرف همزمان دارو با یک لیوان آب سبب تشدید اثر ملینی دارو می شود.

شرایط نگهداری هیدروکسید منیزیم

توصیه می شود در دمای اتاق و یا در کاملا بسته نگهداری کنید و از یخ زدن آن جلوگیری شود.

اشکال دارویی هیدروکسید منیزیم

سوسپانسیون لاکسی ژل 240 میلی لیتر

سوسپانسیون لاکس-مل 8% 240 میلی لیتر

سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر

سوسپانسیون مینومگ 8% 240 میلی لیتر

LAXIGEL 240ML SUSP

LAX-MEL 8% 240ML SUSP

MAGNESIUM HYDROXIDE SOHA 8% 240ML SUSP

MINOOMAG 8% 240ML SUSP