توبرکولین ، پی پی دی

Tuberculin PPD

آزمون کمک تشخیصی در تعیین عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوز

اشکال دارویی توبرکولین ، پی پی دی

Inj : 5 Tuerculin unit /0.1ml

مصرف در دوران حاملگی توبرکولین ، پی پی دی

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی توبرکولین ، پی پی دی

مطالعات کافی در مورد اثر PPD در حاملگی انسان و تاثیر آن برروی جنین انجام نشده است و مشخص نیست که آیا انجام آزمون PPD برروی مادر حامله خطری برای جنین وی دارد یا خیر. حاملگی ممکن است موجب منفی شدن کاذب آزمون PPD شود. در مورد ترشح PPD در شیر مادر نیز اطلاعاتی وجود ندارد.

مکانیزم اثر توبرکولین ، پی پی دی

این فرآورده محصولات رشد باسیل مایکوباکتریوم توبرکلوز است که هرگاه داخل جلدی تزریق شود، واکنش حساسیتی به صورت سفتی و قرمزی در افراد حساس نمایان می شود. این واکنش از نوع تاخیری سلولی است. به دنبال آلوده شدن فرد با مایکوباکتریوم، Tcell ها در عقده های لنفاوی ناحیه ای حساس می شوند. واکنش ایمنی با واسطه سلولی، برعلیه آنتی ژن های مایکوباکتریوم صورت گرفته است و سبب تکثیر Tcell ها و ایجاد Tcell های اختصاصی حساس برعلیه این آنتی ژن ها می شود. پس از چند دقیقه این لنفوسیت های Tوارد جریان خون شده و به مدت طولانی در بدن به گردش در می آیند . با تزریق انترادرمال PPD توبرکولین، لنفوسیت های Tمذکور باردیگر تحریک شده و منجر به بروز واکنش موضعی در محل تزریق می شوند. واکنش نسبت به PPD توبرکولین معمولا 6-5 ساعت پس از تزریق آن شروع می شود و طی 24 ساعت ( معمولا 72-48 ساعت) به حداکثر می رسد.

تداخلات مهم توبرکولین ، پی پی دی

کورتیکواستروئید ها سبب کاهش پاسخ بدن نسبت به آزمون PPD می شوند. طی 12-6 هفته پس از تزریق واکسن ب ث ژ، آزمون PPD مثبت خواهد شد و وچند سال پس از آن ممکن است آزمون فرد منفی یا مثبت شود. در صورتی که پس از گذشت سال ها از واکسیناسیون ب ث ژ، تست PPD مثبت شود ، مطرح کننده بیماری سل است. انجام PPD طی 4-6 هفته پس از واکسیناسیون ویروس زنده یا کشته شده، سبب سرکوب پاسخ بدن به آن می شود

موارد منع مصرف توبرکولین ، پی پی دی

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط نسبت به PPD تا حد امکان از تجویز مجدد آن خودداری شود. علایم حساسیت ممکن است به صورت تشکیل وزیکول، اولسر یا نکروز در محل تزریق بروز کند. انجام مکرر آزمون در افراد غیر بیمار ممکن است. اثر بوستری ایجاد کند یا در بعضی از موارد سبب بروز حساسیت واضح در فرد شود در افرادی که PPD مثبت دارند، نباید دوباره آزمون را تکرار کرد، زیرا ممکن است علایم حساسیت مفرد نسبت به آن ایجاد شود. از تزریق PPD به صورت SC باید پرهیز شود زیرا سبب بروز واکنش تب دار عمومی یا التهاب حاد در اطراف ضایعه قدیمی سلی می شود. در افراد مسن ممکن است پاسخ به آزمون با تاخیر انجام شود یا کاهش یابد. انجام آزمون در دو مرحله به ویژه در افراد بالای 35 سال اهمیت دارد. در شرایط زیر ممکن است پاسخ بدن نسبت به آزمون پوستی PPD سرکوب شود: در هنگام 6 هفته پس از عفونت ویروسی، واکسیناسیون با ویروس زنده، سل ریوی یا ارزنی، عفونت باکتریال، بیماری تب دارد شدید، سوء تغذیه، سارکوئیدوز، بدخیمی و سرکوب ایمنی، در اثر مصرف کورتیکواستروئید ها یا داروهای سرکوب کننده ایمنی، در اکثر بیماران مبتلا به سل که در اثر بیماری خود بسیار ضعیف شده اند. در صورتی که آزمون PPD آن ها منفی باشد. معمولا پس از گذشت چند هفته از درمان، آزمون مثبت خواهد شد. اگر نتیجه آزمون اهمیت زیادی دارد ، فقط زمان آزمون منفی را بپذیرد که فرد نسبت به آنتی ژن های شایع مثل Anergy-test-Panel واکنش طبیعی نشان داده باشد. در افراد مبتلا به AIDS یا عفونت HIv، آنرژی، بیماری های سیستم لنفاوی مثل لنفوم هوچکین، لنفوم، CLL در زنان باردار، افرادی که تحت استرس شدید هستند، کسانی که دچار آفتاب سوختگی پوست یا درماتیت اتوپیک هستند، نیز نتیجه آزمون ممکن است به طور کاذب منفی شود. تست مثبت لزوما مشخص کننده وجود بیماری فعال نیست. جهت اطمینان از وجود بیماری سل باید ابتدا اقدامات تشخیصی دیگر نظیر CXR و آزمایش های باکتریولوژیک خلط نیز انجام شود.

شرایط نگهداری توبرکولین ، پی پی دی

در دمای پایین تر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود. در داخل یخچال نگهداری شود