اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

اینترفرون آلفا -2A

Interferon Alfa-2A

درمان هپاتیت Cمزمن لوکمی سلولی مویی سارکوم کاپوزی مرتبط با ایدز CML تومور های مثانه سرطان تخمدان و سرویکس

اشکال دارویی اینترفرون آلفا -2A

Inj : 3million U/ml , 4.5 million U/ml

مصرف در دوران حاملگی اینترفرون آلفا -2A

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی اینترفرون آلفا -2A

در دوران بارداری تنها در صورت ارجحیت منافع دارو تجویز گردد . در دوران شیردهی باید شیردهی قطع شود

مکانیزم اثر اینترفرون آلفا -2A

با اثر ضد تکثیری مستقیم بر ضد سلول های توموری و تنظیم پاسخ ایمنی میزبان نقش خود را ایفا می کند . دفع: ادرار، صفراوی

تداخلات مهم اینترفرون آلفا -2A

احتمال تداخل این دارو با داروهای موثر بر سیستم عصبی مرکزی وجود دارد. این دارو موجب کاهش کلیرانس تئوفیلین می شود.

موارد منع مصرف اینترفرون آلفا -2A

حساسیت به دارو

نکات پزشکی اینترفرون آلفا -2A

مواردی از جمله خودکشی و رفتار های تهاجمی به دنبال این دارو گزارش شده . در صورت مصرف همزمان این دارو با داروهای سرکوب گر مغز استخوان اثر سینرژستیک بروز می کند. به دلیل احتمال بروز خون ریزی گوارشی بیماران باید از مصرف آسپرین و الکل در طول درمان خود داری کنند

شرایط نگهداری اینترفرون آلفا -2A

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود.