پرازوسین

Prazosin HCL

هیپرتانسیون خفیف تا متوسط نارسایی احتقانی قلب سندرم رینود هیپرتروفی خوش خیم پروستات (BPH)

شرکت های تامین کننده پرازوسین

اشکال دارویی پرازوسین

Tab: 1mg Scored Tab : 5 mg

مصرف در دوران حاملگی پرازوسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی پرازوسین

مطالعات کافی روی خانم های باردار انجام نگرفته است. با احتیاط و تنها در صورت نیاز تجویز شود. پرازوسین به میزان ناچیزی در شیر مادر ترشح می شود. طی دوره شیردهی نیز با احتیاط تجویز و مصرف شود.

مکانیزم اثر پرازوسین

جذب: پرازوسین به راحتی از دستگاه گوارشی جذب می شود دفع: بیشتر دارو به صورت متابولیت ها و 11 -5 درصد بدون تغییر ا ز طریق مدفوع دفع می شود مکانیسم اثر: پرازوسین با تمایل کم گیرنده های ?¬2آ درنرژیک پیش سیناپسی و به طور انتخابی گیرنده های 1? آدرنرژیک پس سیناپسی را بلوک می کند.هر دو گیرنده 1?و ?2 در عضلات صاف عروقی به صورت پس سیناپسی وجود دارند و نسبت این گیرنده ها اثر دارو را در آن محل تعیین می کند. نیمه عمر: 2-3 ساعت

تداخلات مهم پرازوسین

مدرها، پروپرانولول و سایر بتابلاکر ها دفعات بروز نسکوپ همراه با از دست رفتن هوشیاری را افزایش می دهد. به بیمار توصیه کنید در صورت بروز سرگیجه بنشیند یا دراز بکشد . ایندومتاسین ممکن است از تاثیر ضد فشار خونی پرازوسین بکاهد . وراپامیل ممکن است اثر پرازوسین را افزایش دهد و بروز هیپوتانسیون وضعیتی ناشی از آن را تشدید کند. پرازوسین تاثیر ضد فشار خونی کلونیدی را کاهش می دهد

موارد منع مصرف پرازوسین

در صورت حساسیت نسبت به دارو منع مصرف دارد. مصرف پرازوسین طی دوره شیر دهی توصیه نمی شود. برای بیمارانی که از سایر داروهای ضد فشار خون نیز استفاده می کنند و همچنین برای زنان باردار با احتیاج تجویز شود. بی خطر بودن و کارآیی پرازوسین برای کودکان ثابت نشده است. به واسطه احتمال بروز هیپوتانسیون شدید و احتمالا سنکوپ طی چند روز اول دارو با احتیاط مصرف شود. دارو را از مقادیر کم آغاز کنید و از افزایش شدید دوز دارو خودداری کنید. این مشکل در سالمندان یا مبتلایان به اختلالات کلیوی یا کبدی بیشتر روی می دهد. مصرف پرازسین برای درمان نارسایی قلبی ناشی از انسداد فیزیکی ( همچون تنگی آئورت یا دریچه میترال ) ، آمبولی ریوی و بیماری محدود کننده پریکارد توصیه نمی شود. در مبتلایان به آنژین صدری با احتیاط تجویز شود.

نکات پزشکی پرازوسین

وضعیت فشار خون و سرعت ضربان قلب بیمار مرتبا کنترل شود

شرایط نگهداری پرازوسین

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد و در پوشش بسته و مقاوم به نور نگهداری شود

اشکال دارویی پرازوسین

قرص رازوپرازوسین 5 میلی گرم

قرص رازوپرازوسین 1 میلی گرم

RAZOPRAZOSIN 5MG TAB

RAZOPRAZOSIN 1MG TAB