اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

میکونازول

Miconazole Nitrate

درمان موضعی عفونت قارچی پوست و ناخن درمان موضعی کاندید باز ولووواژینال و بالانیتیس قارچی از میکونازول موضعی برای درمان کراتیت آکانتومبایی در ترکیب با داروهای سیستمیک ( نظیر کتوکونازول یا ایتراکونازول ) استفاده شده است

شرکت های تامین کننده میکونازول

اشکال دارویی میکونازول

Top Cream : 2% Susp : 100 mg

مصرف در دوران حاملگی میکونازول

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر میکونازول

مکانیسم اثر: با تغییر در نفوذ پذیری غشا اثر ضد قارچی خود را اعمال می کند

موارد منع مصرف میکونازول

درباره تاثیر و نتایج احتمالی مصرف میکونازول اطلاع دقیق در دست نیست با احتیاط مصرف شود. برای بیمارانی که نسبت به آن ها حساسیت مفرط دارند، منع مصرف دارد.

شرایط نگهداری میکونازول

در محل خشک و خنک نگهداری شود

اشکال دارویی میکونازول

کرم واژینال میکونازول-6 2%

کرم موضعی مایکونازول-6 2%

MICONAZOL-BEHVAZAN 2% VAG CREAM

MICONAZOL-BEHVAZAN 2% TOP CREAM